Jaktnyheter

Begäran om hundsläpp vid åtel underkändes

Flera förändringar inför björnjakten i Gävleborgs län i år. Foto: Istock
Gävleborg (JJ) Inte heller i år kommer björnjägare i Gävleborg få släppa sina jakthundar vid åtlar. Naturvårdsverket vill inte lätta på reglerna. Dessutom sänks tilldelningen på björn rejält inför årets licensjakt.
Gävleborgs länsstyrelse har presenterat reglerna inför stundande björnjakt och det blir en ordentligt minskning av tilldelade björnar. I år får endast 25 björnar fällas, jämfört med fjolårets 37 björnar. Anledningen till den rejäla minskning beror på att björnobsen visar på en nedåtgående trend för länets björnstam mellan 2009-2015. Genomsnittligt visar björnobsen på knappt ca 3 procentig nedgång årligen under denna period. När tilldelningen beräknats har länsstyrelsen utgått från inventeringsresultatet från 2012 som Skandinaviska björnprojektet presenterade, dvs cirka 381 björnar, samt att björnobsen för länet visar på en nedåtgående utveckling av länets björnstam. – Björnstammen ska förvaltas utan att den undre gränsen för förvaltningsmålet på 360 björnar underskrids i länet. För att följa upp effekterna av årets och tidigare års licensjakter är det därför extra viktigt att nästa års planerade spillningsinventering blir väl genomförd med en bra täckning i hela länet. Det är också viktigt att jägarna fortsätter att rapportera in björnobsen under älgjaktens sju första dagar, säger Joel Isensköld, enhetschef på natur- och viltenheten. Länet är indelat i två delområden, ett östra och ett västra. I det östra får högst fem björnar fällas och i det västra får högst 20 björnar fällas. Åteljakt är tillåten men däremot är det inte lov att släppa jakthundar i anslutning till en åtel. Länsstyrelsen förde denna begäran vidare till Naturvårdsverket, men de anser att förbudet ska kvartstå. Flera naturvårdsorganisationer har skrivit till länsstyrelsen och krävt att jakten stoppas om myndigheten inte kan påvisa en positiv utveckling av björnstammen. Om jakt ändå kommer bedrivas ville organisationerna att en hondjurskvot infördes. Även ett av de sex företag som bedriver björnspaningsturism har krävt att jakten stoppas i år eftersom en minskad björnstam påverkar turismverksamheten negativt. Läs hela Länsstyrelsens beslut här>>