Jaktnyheter

Bävrar stör kommunalt vattenreningsverk

Bävrar vid ett reningsverk i Tidaholm ställer till det. Arkivfoto: GettyImages

Tidaholms kommun har ansökt om skyddsjakt på bäver, samt att få riva en bäverhydda. Risken är annars att orenat vatten rinner ut i Tidan.

"}}

Enligt ansökan till länsstyrelse har jakträttsinnehavaren jagat bäver under ordinarie jakttid. Men det har inte hjälp. Flera bävrar orsakar skador i dammvallen vid vattenreningsverket. Bohålorna riskerar att underminera dammvallarna, vilket kan få stora konsekvenser för bio- och våtmarksrening ut i Tidan.

Överhängande risk

Länsstyrelsen bedömer risken för att vatten rinner ut i Tidan utan att ha passerat reningsverket som överhängande. De ger tillstånd till att avliva högst fem bävrar som har sin boplats i anslutning till reningsverket, samt att riva boplatser som anläggs nära.

Riva dämmen

Bäver får i Västra Götalands län jagas från och med den 1 oktober till och med den 10 maj. Inom länet får även bävers dammbyggnad, men däremot inte boplats, förstöras under tiden från och med den 1 maj till och med den 31 augusti utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att jakt och rivning av dämme fortsatt bör utnyttjas (under ordinarie jakttid) för att på sikt komma till rätta med skador från bäver.