Jaktnyheter

Bakslag i utskott för regeringens vapenförslag

Sweden parliament building at night

Även justitieutskottet säger nej till regeringens förslag om införandet av det nya EU-direktivet för vapen. Det ska inte vara några licenser på vapenmagasin, anser en majoritet av utskottet som också vill ha bort femårslicenser.

"}}Referatet från justitieutskottet återges på riksdagens hemsida och handlar om det nya vapendirektiv som EU antog 2017 och som har debatterats flitigt i Sverige.

Argumentet för nya regler är att försvåra att vapen används i brottslig verksamhet.

”Utskottet befarar också att reglerna kan bidra till att försvåra för lagliga vapeninnehavare, som jägare och sportskyttar, utan att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen. Därför anser utskottet att riksdagen ska säga nej till de lagändringar som regeringen föreslår för att genomföra ändringsdirektivet i svensk rätt”, står det i justitieutskottet.

Utskottet pekar på att EU-direktivet ska införas på en miniminivå i Sverige och vill att det riktas ett tillkännagivande till regeringen om det.

Nej till femårslicenser

Justitieutskottet säger nej till licenser på vissa vapenmagasin och vill avskaffa femårslicenserna på helautomater och enhandsvapen.

”Precis som i frågan om löstagbara magasin finns här en farhåga från utskottets sida om att merarbetet för lagliga vapeninnehavare och myndigheter inte kan vägas upp av nyttan. Dessutom bedömer utskottet att de övriga kontrollmetoder som redan finns på plats är tillräckliga för att uppfylla EU:s krav”, skriver justitieutskottet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig emot utskottets nej till regeringens förslag. Vänsterpartiet anslöt sig till en reservation mot förslaget att rikta ett tillkännagivande till regeringen, att EU-direktivet ska implementeras på en miniminivå.

Dessutom reservade sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Mljöpartiet mot det föreslagna tillkännagivandet, att slopa femårslicenser på helautomater och enhandsvapen.