Jaktnyheter

Bakslag för vargvänner – jakten på Siggefora-varg återupptagen

Vargjakten i Siggefora-reviret är igång igen och på söndagen gjordes ett flera kilometer långs spårningsförsök av skyddsjägarna. Foto: Gettyimages

Jakten på en vuxen varg i "genetiskt" viktiga Siggefora-revirets i Uppsala län är igång igen. I helgen inträffade ytterligare en attack, den tionde i ordningen, mot en fårbesättning i reviret.

"}}

Den 3 september meddelade länsstyrelsen i Uppsala län att en vuxen varg får skjutas i Siggefora-reviret.

Svenska Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv överklagade och lyckades från förvaltningsrätten att besluta om så kallad inhibition, alltså att jakten stoppades omedelbart.

Men nu har förvaltningsrätten upphävt inhibitionen och jakten får fortsätta.

Stoppet upphävt

”Förvaltningsrätten bedömer att det mot bakgrund av vad som numera framkommit i målet inte längre föreligger tillräckliga skäl för inhibition av beslutet. Tidigare meddelat inhibitionsbeslut ska därför hävas. Länsstyrelsens beslut från den 3 september 2021 är därmed gällande i avvaktan på ett slutligt avgörande eller annat beslutas”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Det torde vara en fingervisning om att överklagandena av skyddsjakten kommer att avslås, när ärendet avgörs slutligt av förvaltningsrätten.

Ny attack

I helgen upptäcktes den tionde vargattacken på 1,5 år i reviret, på en gård i Tärnsjö. Fem får dödades, rapporterar Radio Uppland.

– Skyddsjägarna var dit och spårade i flera kilometer men utan att komma ikapp någon varg. De ska fortsätta skyddsjakten under dagen, säger Sebastian Olofsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Uppsala, till Jaktjournalen

Hanen i Siggefora-reviret är född i Tiveden, reviret som staten skapade när två finsk-ryska vargar vårvintern 2013 transporterades från Norrbotten till Örebro län, och därför klassas Siggefora-reviret som extremt viktigt.