Jaktnyheter

Bakslag för vargvänner i högsta instans

Föreningarna som överklagat licensjakten på varg får inget prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Privat

Bevarandeorganisationerna har ingen framgång om licensjakten på varg i Högsta förvaltningsdomstolen. Rätten avslår alla deras överklaganden.

"}}

Det gäller nio mål om licensjakten på varg 2022 som Svenska Rovdjursföreningen, Nordulv, Naturskyddsföreningen i Gävleborg och Jaktkritikerna drivit till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Det är dels överklaganden av domar som gett länsstyrelserna rätt i lägre instanser, dels överklaganden om nekat prövningstillstånd i kammarrätten.

Avslag

Överklagandena gäller också att föreningarna yrkat på att HFD ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

I samtliga beslut från Högsta förvaltningsdomstolen står det:

”Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.”

”Bra”

– Det är bra att domstolarna är tydliga, att det högsta förvaltningsdomstolen kom fram till 2016 fortfarande gäller, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Svenska Jägareförbundet.

I domen 2016 kom HFD fram till att det är möjligt att jaga varg med de undantagsbestämmelser som finns i EU:s art- och habitatdirektiv.

– Jag hoppas att bevarandeorganisationerna nu slutar upp med de här rättsprocesserna, som bara skapar frustration och irritation, säger Gunnar Glöersen.