Jaktnyheter

Bakslag för Nordulv – ok till vargjakt i Skåne

Förvaltningsrätten har nu beslutat att föreningen Nordulv inte får något gehör för sitt krav att stoppa skyddsjakten på en varg i Skåne. Foto: Gettyimages

Föreningen Nordulv får inget gehör för sin överklagan av skyddsjakten på en varg i skånska Linderödsåsen. Förvaltningsrätten säger okej till jakten.

"}}

Bakgrunden är att ett 30-tal får dödats i fyra attacker och att länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt. En varg får skjutas i samband med nästa attack – om det sker någon attack.

Föreningen Nordulv överklagade jakten.

Först stoppade Förvaltningsrätten genom så kallad inhibition. Det beslutet upphävdes dock snabbt och var en fingervisning om att Nordulv inte skulle få något gehör för sitt överklagande.

Nu har förvaltningsrätten avgjort ärendet slutligt.

Av domen framgår att företrädare för Nordulv fortsätter hävda att vargen inte har gynnsambevarandestatus i Sverige.

Jaktjournalen berättade i måndags att Naturvårdsverket inte avser att flytta vargar i vinter. Behovet av nya gener bedöms inte som akut. Se länk nedan.

”Det saknas skäl…”

Nordulv upprepar sina krav på att djurägarna sätter upp rovdjursavvisande stängsel eller förebygger vargattackerna på annat sätt.

Nordulv fortsätter också att hävda att EU:s art- och habitatregler gör att det är olagligt att skjuta varg i Sverige.

Förvaltningsrätten anser dock att jakten ryms inom ramarna för lagstiftningen och skriver:

”Den beslutade skyddsjakten gäller ett begränsat område i sydöstra Skåne. Endast en vargindivid får skjutas. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att beslutet är selektivt och proportionerligt. Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis att länsstyrelsens beslut uppfyller de krav som ställs på beslut om skyddsjakt. Det saknas skäl för förvaltningsrätten att ingripa mot beslutet.”