Bakläxa på skarvjaktsbeslut

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu överprövat flera länsstyrelsebeslut om skyddsjakt på skarv. Och länsstyrelserna får bakläxa.

Flera länsstyrelsebeslut om skyddsjakt på skarv har överprövats. Arkivfoto: Per Jonson

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i april 2016 att tillåta viss skyddsjakt efter storskarv vid utsättningsplatser, vid fasta och rörliga fiskeredskap och fiskodling samt i ett antal angivna fredningsområden för fisk. Yrkandet om inhibition avslogs av Naturvårdsverket och skyddsjakten har i aktuella delar fått genomföras, trots överklagandet.

Nu har Naturvårdsverket prövat ärendet i sak och avslår överklagandet.

– Beslutet från Länsstyrelsen i Stockholms län om att tillåta skyddsjakt efter skarv är välmotiverat och visar tillräckligt tydligt på sambandet mellan skarvens predation och risken för allvarlig skada på fisket, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Däremot har inte länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge uppfyllt samtliga krav för att skyddsjakten på skarv ska kunna bedrivas där i enlighet med deras beslut. Skyddsjakten dras därför in för andra än yrkesfiskare.

I tillägg till detta har Naturvårdsverket även överprövat två mindre ärenden om skyddsjakt efter skarv avseende Stockholms respektive Skåne län. I båda fallen hade länsstyrelsen avslagit ansökningar om skyddsjakt. Naturvårdsverket anser att länsstyrelserna haft fog för sina bedömningar, men det ena ärendet återförvisas till Länsstyrelsen i Skåne län för ytterligare handläggning.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser