Jaktnyheter

Avråder storskalig viltutfodring med sockerbetor

Daniel Ligné förklarar varför Jägareförbundet avråder från storskalig utfodring med sockerbetor. Foto: Jägareförbundet och Istock
Kungsbacka (JJ) Jägareförbundet avråder från att vilt utfodras storskaligt med sockerbetor. – Dels kan det få hälsoeffekter för viltet, dels finns risk att stora lass med sockerbetor blir platser där sjukomar sprids, säger Jägareförbundets Daniel Ligné.
Tidningen ATL skriver om Jägareförbundets ställningstagande kring sockerbetorna. Artikeln inriktar sig på sockerbetor till vildsvin. Men Riksviltvårdskonsulent Daniel Ligné tror inte att sockerbetor har så stora hälsoeffekter på just vildsvin. – De lever så kort tid, medellivslängden är ungefär två år, så jag tror inte att de hinner drabbas av några hälsoeffekter, säger Daniel Ligné. Problemet är istället annat vilt, där det finns anledning att misstänka att djuren mår dåligt av sockerbetor. – Det är väldigt mycket energi per tugga – det är ungefär som om vi människor skulle leva på praliner, säger Ligné.

Ohälsosamt?

Man har påträffat exempelvis älgar och andra hjortdjur som kan ha drabbats av effekterna av sockerbetor. – Det är svårt att veta om de blivit dåliga av vad de ätit, eller om de sökt sig till sockerbetor på grund av att de redan varit sjuka. Men man kan ju tänka sig att det inte är nyttigt för ett djur som lever på exempelvis blad och kvistar, att plötsligt äta stora mängder sockerbetor, säger Daniel Ligné. Han pekar på att utfodringen på vissa håll gått överstyr. Det har retat både allmänheten och lantbrukare när jägare dumpat stora lass med sockerbetor.

Sjukdomar

– I vissa fall har det lett till att djur lever i högarna och trampar runt och äter. Människor tycker att det ser illa ut och sprider otrevlig lukt. Dessutom blir det platser där det mycket väl skulle kunna spridas riktigt otrevliga sjukdomar som exempelvis CWD och svinpest, säger Daniel Ligné. Under riktigt hårda vintrar kan dock sockerbetor vara ett bra tillskott för viltet, enligt Ligné. – Det är den storskaliga och slentrianmässiga användningen av sockerbetor som foder som vi avråder ifrån.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21