Jaktnyheter

Avråder från jakt med hund på grund av snön

Djup snö och skare gör att länsstyrelsen i Dalarnas län avråder från hundjakt. Arkivfoto: Per Jonson
Dalarna (JJ) Länsstyrelsen i Dalarnas län går nu ut med en rekommendation att inte jaga med hund på grund av väderförutsättningarna med mycket snö och skare.
Rådande väderförhållanden i Dalarnas län med väldigt stora snömängder, kyla och delvis skare har medfört att djuren har svårt att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund efter vilt som med svårighet kan förflytta sig framåt medför att viltet utsätts för onödigt lidande och påfrestning. Länsstyrelsen vill därför påminna om reglerna i jaktlagen och jaktförordningen. – Enligt jaktlagen ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund ske på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare för viltfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarnas län i ett pressmeddelande. Av jaktförordningen framgår att Länsstyrelsen får fatta beslut om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin. – På Länsstyrelsen förutsätter vi att varje jägare gör en ansvarsfull bedömning av lämpligheten att jaga med hund, så att ett förbud inte blir nödvändigt, avslutar Jonas Bergman.