Jaktnyheter

Åtta områden för björnjakt ska bli fyra – förslag i Jämtland

Åtta björnjaktsområden blir fyra - om länsstyrelsens förslag står sig. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsens personal i Jämtland föreslår en förändrad områdesindelning i höstens björnjakt. Åtta olika jaktområden ska bli fyra om planen beslutas.

"}}

– Enligt förslaget behåller vi områdena ett, två och tre i de nordvästra delarna av länet, och gör övriga delen av Jämtland till ett enda jaktområde, säger Emma Andersson, handläggare vid länsstyrelsen i Jämtland.

Förslaget är nu utskickat för ”konsultation” till samebyarna som ska få säga sitt om planerna.

I fjol var tilldelningen i den jämtländska björnjakten 200 björnar. När 147 av dem var skjutna var jakten över i många områden – utom i väglöst land i väst och nordväst.

Rundar juridiskt problem

Länsstyrelsen beslutade då att omfördela de kvarvarande björnarna från väst och nordväst till de övriga delarna av länet.

Detta för att säkerställa att hela tilldelningen sköts. Det hänger samman med att Jämtland beräknades ha cirka 1.000 björnar och förvaltningsmålet är 650 björnar

Omfördelningen stoppades dock av domstol, med hänvisning till att rovdjursvärnare överklagat jakten och det ursprungliga beslutet därmed inte får ändras på grund av förvaltningslagen.

Med en ny områdesindelning kommer länsstyrelsen i Jämtland runt det juridiska problemet.