Jaktnyheter

Åtta lodjur på licensjakten i Västernorrland

Åtta lodjur får fällas i licensjakten i mars i Västernorrland. Det är en minskning, jämfört med kvoten förra året. Foto: Getty Image

I mars blir det licensjakt på åtta lodjur i Västernorrland, meddelar länsstyrelsen. Därmed är kvoten tillbaka på samma antal som 2022. Men det är en bantning jämfört med förra året, då tolv lodjur fick fällas i licensjakten.

Som vanligt är det fjolårets inventering som ligger till grund för kvoten. Då hittades 18 föryngringar, det vill säga honor som fått ungar.

Förvaltningsmålet är att Västernorrland ska ha 16 föryngringar. Lostammen i länet ska tillåtas pendla mellan 13 och 22 föryngringar.

”Värdefull jaktlig resurs”

– Vi bedömer att licensjakten bör hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs, kommenterar Linda Rapp, miljöhandläggare på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

– Den beslutade tilldelningen bör inte heller riskera artens gynnsamma bevarandestatus i det naturliga utbredningsområdet, både nationellt och i det norra rovdjursförvaltningsområdet där Västernorrlands län ingår, tillägger hon.

Uppdelat på tre jaktområden

Kvoten på åtta lodjur är fördelad på tre jaktområden i länet.

Tre lodjur får fällas i område ett, som finns i en del av kommunerna Örnsköldsvik och Sollefteå.

Fyra lodjur får fällas i område två, som finns i delar av kommunerna Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall.

Ett enda lodjur får fällas i område tre, som är en del av Ånge kommun.

Även fällfångst får användas i licensjakten. Det handlar då om typgodkända fällor för levandefångst som bara får användas om fällorna är anmälda till länsstyrelsen senast den 29 februari.