Jaktnyheter

Åtta järvar får skjutas i förebyggande syfte

Det blir förebyggande skyddsjakt på åtta järvar i Jämtland. Foto: Gettyimages
Åtta järvar ska skjutas i förebyggande syfte i Jämtland. Det har länsstyrelsen beslutat.
SVT Jämtland rapporterar att skyddsjakten på åtta järvar ska bedrivas på marker som Tåssåsens och Handölsdagens samebyar brukar. I den skyddsjaktsansökan som samebyarna skickade in, och där Tåssåsens sameby också var sökande, ville man skjuta 15 järvar. Detta efter att licensjakten, där tilldelningen var 15 järvar, blev ett fiasko på grund av snöförhållandena. Inte en enda järv sköts i licensjakten. Nu meddelar länsstyrelsen, via SVT Jämtland, att skyddsjakten på åtta järvar är förebyggande – för att undvika framtida skador för rennäringen.