Jaktnyheter

Är ni beredda att ta fajt för sänkt vargstam – om det blir EU-domstol?

Översta raden: Sten Bergheden, M, och Runar Filper SD. Nedre raden: Peter Helander, C, och Kjell-Arne Ottosson, KD. Foto: Gettyimages och riksdagen, montage

En majoritet av riksdagens ledamöter vill sänka den svenska vargstammen radikalt. På värnarsidan hävdar man att det kommer att innebära att Sverige hamnar i EU-domstolen. Vi har frågat politikerna i partierna som röstade för sänkningen om de är beredda att ta den striden.

"}}

Det började i miljö- och jordbruksutskottet där politiker från M, SD, C och SD röstade för en kraftig sänkning av den svenska vargstammen.

Förslaget vann majoritetens gillande öven i riksdagen.

Varnar för domstol

På värnarsidan och bland människor med god insyn i förvaltning och vargforskning varnar man för att det här kommer att leda till att Sveriges tvingas till EU-domstol.

Det misstänkta brottet skulle vara brott mot EU:s art- och habitatdirektiv, där vargen är strikt skyddad.

Därför är frågan om partierna som röstade för den kraftiga sänkningen verkligen är beredda att ta en strid i EU-domstolen.

Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna:

– Vi måste våga ta det steget. I många frågor, inte bara jakt, är vi så väldigt rädda för att förfäkta vår egen åsikt gentemot EU. Vi måste våga bli tuffare gentemot EU, säger Kjell-Arne Ottosson.

Under politikerveckan i Almedalen framkom det att både regeringen och oppositionen vill minska EU:s skyddsklassning av vargen, så att den blir möjlig att förvalta i Sverige.

”Domstolskortet…”

Kjell-Arne Ottosson har fått samma signaler från politiker i både Tyskland och Frankrike.

– Det börjar att röra på sig i de stora länderna i Europa och därför ser jag på framtiden med mer tillförsikt. Domstolskortet är det första man möter, det kommer som ett brev på posten, när man pratar med människor som tycker tvärtemot, säger Kjell-Arne Ottosson.

Runar Filper, Sverigedemokraterna, anser att Sverige måste ta strid även i EU-domstolen, om ett sådant förfarande blir verklighet.

– Det måste vi göra om vi ska få till någon förändring. Inom Sverigedemokraterna vill vi även se ett tak för vargstammen. Det fanns ett tak, åtminstone ett tillfälligt, på 210 vargar, men sedan kom det något uttalande från EU-kommissionen som skrämde Sverige, och sedan propositionen ny rovdjurspolitik 2013 och då försvann taket, säger Runar Filper.

”Sätta ned foten”

Peter Helander, Centerpartiet, säger att hans parti uttryckt en politisk vilja att sänka vargstammen till 170 individer. Han hänvisar till att intervallet i rovdjursbeslutet 2013 var 170 till 270 vargar.

– Om vi beslutade det 2013 borde vi kunna besluta det nu också. Sedan pågår arbetet att flytta vargen från bilaga fyra till bilaga fem i art- och habitatdirektivet, men det är ett mer långsiktigt arbete, säger Peter Helander.

Men är ni beredda att ta fajt för riksdagsbeslutet om EU drar Sverige inför EU-domstolen?
– Ja. Någonstans måste vi sätta ned foten. Nu kommer vargstammen efter detta år att komma upp i sådana volymer, att vi kan få problem att minska antalet vargar, på grund av andra EU-direktiv som säger att man inte får minska en stam för snabbt. Vi sätter oss i en situation som är svår att ta sig ur om vi inte börjar agera, svarar Peter Helander.

”Inte utrotningshotad”

Sten Bergheden, moderaterna, framhåller att man inom hans parti är beredda på strid, även om den ska utkämpas i EU-domstolen.

– Vi har redan talat om för EU från bilaga fyra till bilaga fem, alltså från skyddat vilt till jaktbart vilt. Vi måste ta fajten – för att få ned vargstammen. Nu har vi ett riksdagsbeslut på det, och till och med sossarna har börjat titta på detta. Vi har sagt 170 vargar, eftersom inte vargen är utrotningshotad i världen. Att Sverige ska ha en oproportionerligt stor vargstam, det kommer vi inte att ställa upp på. Vi är beredda att ta den striden med EU, säger Sten Bergheden.

Söndagen den 11 september är det riksdagsval i Sverige. Efter det vet vi om partierna som kämpar för en kraftig reducering av vargstammen får regeringsmandat.