Jaktnyheter

Aptit på vildsvinskött hos allmänheten trots svinpesten

Slakt av fällda vildsvin. En undersökning av Jordbruksverket visar att utbrottet av svinpest hos vildsvin inte tagit udden av allmänhetens efterfrågan på vildsvinskött. Foto: Anders Ljung

All publicitet kring svinpestutbrottet hos vildsvin utanför Fagersta har inte tagit udden av allmänhetens aptit på vildsvinskött. Jordbruksverket har gjort en undersökning i november som visar att efterfrågan på vildsvinskött återgått till det normala.

Det var i september förra året som Sveriges första utbrott av svinpest upptäcktes utanför Fagersta. Det upprättades en skyddszon. Arbetet startade att stängsla in kärnzonen och skjuta bort alla vildsvin som kunde vara smittade. Sedan en tid har det inte hittats fler smittade vildsvin.

I november utförde Jordbruksverket en undersökning hur svinpesten påverkat synen på vildsvinskött hos allmänheten och hur marknaden berörts.

Över tusen webbintervjuer av konsumenter

Drygt 1 000 webbintervjuer har genomförts med konsumenter. Dessutom gjordes 22 enkätundersökningar med vilthanteringsanläggningar, detaljhandel, gårdsbutiker, restauranger samt grossister som hanterar vildsvinskött.

Resultat visar att förändringarna i efterfrågan är relativt liten. Flera branschaktörer anger att det var en dipp precis i början av svinpestutbrottet, men att efterfrågan nu återgått till det normala.

”Fått upp ögonen för köttet”

– Några enstaka anger till och med positiva effekter. Att ordet vildsvin florerat mycket och gjort att man har fått upp ögonen för köttet och blivit nyfiken, säger projektledaren Camilla Bender Larson i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Men det finns också de som drabbats negativt av minskad efterfrågan genom minskade beställningar av vildsvinskött och överfulla lager.

Svårt få tag på vildsvinskött

Tillgång på mer svenskt vildsvinskött är ett mål i den svenska livsmedelsstrategin. Även om konsumenterna vill köpa vildsvinsskött finns det mycket sällan att få tag på.

Undersökningen visar hur viktigt det är att alla aktörer samarbetar för att tillgången på vildsvinskött ska möta efterfrågan.

Det handlar om aktörer som jägare, butiker, vilthanteringsanläggningar, regioner, kommuner, kostchefer och grossister.

Gemensamma satsningar behövs

– Vi tror på en långsiktig positiv utveckling av efterfrågan på vildsvinskött, men det behövs fler enskilda initiativ och gemensamma satsningar, säger Camilla Bender Larson.

Det är Livsmedelsverket, länsstyrelsen i Kronoberg och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som arbetar för att mer vildsvinskött ska nå konsumenterna.