Jaktnyheter

Apropå vargattacker – här är kartan över tamdjuren i Skåne

Så här tätt är det med tamdjursbesättningar i Skåne, där förvaltningsrätten nu stoppat skyddsjakt på en varg. Jaktjournalen har redigerat texten på kartan. Karta: Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsens tjänstemän i Skåne står fast vid att beslutet om skyddsjakt på en varg i Söderåsen är befogat. Den som inte tror att det är risk för allvarlig skada ska titta på den kartbild som länsstyrelsen tagit fram och som visar alla tamdjursbesättningar i länet.

Jaktjournalen har rapporterat att länsstyrelsen i Skåne var först ut att besluta om skyddsjakt med stöd av Naturvårdsverkets nya riktlinjer. Regeringen gav order om att Naturvårdsverket skulle ta fram nya råd för hur skyddsjakt kan snabbas på.

De nya råden kom i fredags. Redan på lördagen beslutade länsstyrelsen i Skåne att en varg i reviret Söderåsen, där det skett tre attacker sedan i juni, får fällas.

Rovdjursföreningen anser att kriteriet allvarlig skada inte är uppnått. Föreningen överklagade och fick jakten stoppad.

”Väldigt bekymmersamt”

– Det är väldigt bekymmersamt för oss att jakten är stoppad. Reaktionerna från drabbade faller väldigt mycket tillbaka på oss, folk tycker att vi inte gör något åt problemen. Men i nuläget kan vi inte göra någonting, vi är bakbundna, säger Tom Espgård, handläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Förvaltningsrätten har gett länsstyrelsen fram till torsdagen på sig att komma med ett yttrande kring överklagandena och stoppet i skyddsjakten.
Länsstyrelsens tjänstemän i Skåne håller fast vid att skyddsjakten är nödvändig. Länsstyrelsen pekar på att det är fortsatt stor risk för allvarlig skada.

Man skickar med en karta som visar alla besättningar av får, get och nöt i Skåne. Där finns dessutom markeringar för alla vargattacker under 2023 och 2024.

Hög sannolikhet för attacker

”Sannolikheten för fler angrepp i Skåne är hög eftersom tamdjurstätheten är hög. Bifogad karta visar tätheten av får, get och nötbesättningar i Skåne. Kartan visar även vargangrepp 2023 (röd markering) och 2024 (blå markering). Av markeringarna framgår att angreppen ofta sker i kluster inom ett revir och att det sällan är fråga om bara ett angrepp per år utan ett angrepp följs ofta av flera. De solitära markeringarna som finns på kartan är angrepp av en genetiskt viktig varg som inte var stationär och som rörde sig över mycket stora områden”, skriver länsstyrelsen till förvaltningsrätten i Luleå.