Jaktnyheter

Äntligen: Smittade zonen minskas och restriktioner lättas

Zonen minskas och det lättas på restriktionerna i dess ytterområden från och med 30 november. Karta: Jordbruksverket.

Tre månader efter har gått sedan det första fallet av Afrikansk svinpest upptäcktes utanför Fagersta. Nu har myndigheterna beslutat att zonen med restriktioner kan minskas. Samtidigt minskas restriktionerna i zonens ytterområden.

– I korthet så kommer zonen omfatta enbart Fagersta och Norbergs kommuner. Den kvarvarande zonen delas också in i två delar, ett kärnområde och ett ytterområde. I ytterområdet kommer lättnader i restriktionerna att kunna införas, aktiviteter som inte stör det fortsatta bekämpningsarbetet och som inte bedöms utgöra risk för smittspridning eller som påverkar vildsvinen kommer tillåtas, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Jägarnas arbete har varit viktigt

Under de snart tre månader som gått sedan utbrottet blev känt har jägare tålmodigt sökt av och letat efter döda djur inom området. Efter undersökning av alla de döda vildsvin som har hittats har kunskapen om smittans utbredning ökat sedan utbrottet.

Och jägarnas arbete har gett resultat som är unika.

– Sökarbetet ligger till grund för den kunskap vi nu har om smittans utbredning, såväl i tid som rum, och allt tyder på att utbrottets aktiva fas nu är avslutad. Tack vare goda förutsättningar i form av bland annat låg vildsvinstäthet och ett enastående samarbete har vi tillsammans lyckats få kontroll över situationen. Sammantaget gör detta att vi kan minska zonernas storlek och lätta på restriktioner redan efter mindre än tre månader, vilket är unikt ur ett internationellt perspektiv, säger statsepizootolog Karl Ståhl i pressmeddelandet.

Men än är det för tidigt att ropa faran över.  SVA varnar för bakslag och uppmanar till fortsatt vaksamhet och att fortsätta anmäla fynd av vildsvinskadaver. Man menar också att fortsatta sökinsatser i och runt den smittade zonen kommer att vara viktiga

Det nya beslutet gäller från och med den 30 november.

Fakta: Det här gäller i den smittade zonen

Den nya smittade zonen är 617 kvadratkilometer stor, jämfört med tidigare 1 000 kvadratkilometer. Hela Fagersta kommun och delar av Norbergs kommun ligger i den smittade zonen. Det bor cirka 19 000 personer i den smittade zonen, varav knappt 13 000 i kärnområdet.

Villkor i den smittade zonens kärnområde:

I kärnområdet, det vill säga det instängslade område där samtliga fynd av vildsvin med afrikansk svinpest hittats, ligger befintliga restriktioner kvar som tidigare. Här är det till exempel fortsatt förbud för allmänheten att röra sig i skog och mark. Dessutom gäller samma förbud på isbelagda sjöar och vattendrag.

Villkor i den smittade zonens ytterområde:

I ytterområdet, det vill säga den del av zonen som finns utanför stängslet, gäller från och med den 30 november följande:

  • Allmänheten får röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensamma eller i mindre grupper. Detta gäller även sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning. Hundar får medföras men ska hållas kopplade. Vildsvin och bekämpningsåtgärder får inte störas.
  • Fortsatt förbud mot arrangemang (tävling, träning och alla andra arrangemang med grupper av människor) i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.
  • Fortsatt förbud mot att framföra motorfordon i skog och mark.
  • Fortsatt generellt jaktförbud. Smittskyddavlivning är undantagen.
  • Fortsatt generellt förbud mot skogsbruk. Efter ansökan kan vissa undantag kan ges för angelägna aktiviteter, och om risken för smittspridning eller störning är acceptabel.

Läs mer om vad som gäller här.

logo
Andreas Åsenheim