Jaktnyheter

Ännu ett nej till krav på större vargjakt

Den värmländska föreningen får nej på sin överklagan där de kräver högre tilldelning i vargjakten. Foto: Gettyimages och arkiv, montage

Återigen visar det sig att människor som överklagar beslut om vargjakt – i hopp om högre tilldelning – inte kan få rätt. Förvaltningsdomstolen i Luleå har avslagit ännu en överklagan.

Värmlands Folkblad skriver i sin pappersupplaga att en förening i värmländska Gräsmark överklagade länsstyrelsens beslut om vargjakt i vinter. Föreningen önskade högre tilldelning i länet.

”Vy Västerrottna kräver att tilldelningen ses över för att fortsatt värna om landsbygdens vara eller icke vara. Beslutet ska vara baserat på så att alla människor ska kunna fortsätta leva ett likvärdigt liv som vi kunde ha förr”, skrev föreningen till förvaltningsrätten.

Det tog två dagar, sedan hade deras överklagan avslagits.

Förvaltningsrätten hänvisar till en prejudicerande dom i kammarrätten i Sundsvall, där önskemål om högre tilldelning i björnjakten avslogs.

Motiveringen i domen är att länsstyrelsernas beslut är administrativa och tas utifrån gällande lagstiftning.

Kan bara minska jakt

– Kort handlar det om att domstolen kan ändra ett beslut så att det blir licensjakt på färre vargar eller ingen jakt alls, men inte en utökning av licensjakten. Domen i kammarrätten har fört med sig att organisationer som önskar en större licensjakt i princip slutat att överklaga, förklarar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök i Värmlands Folkblad.

Det är möjligt att överklaga vinterns vargjakt till den 26 oktober. David Höök konstaterar att föreningar som emotsätter sig jakt, kräver lägre tilldelning, brukar vänta in i det sista med att lämna in sina överklagningar.