Jaktnyheter

Ändring i beslut om licensjakten på varg

. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om ändring av jaktområdena för licensjakten efter varg i tre revir. Årets invertering visar att vargarna till stor del håller till utanför det tidigare beslutade jaktområdet.

"}}

Beskedet kommer från Länsstyrelsen i Dalarna, Västmanland och Örebro, och gäller reviren Gullsjön, Haraldsjön och Snösjön. Det nya beslutet grundar sig på ny information om var vargarna håller till.

Ändrat område för jakt efter 12 vargar

Det var den 29 september som länsstyrelserna tog beslutet om licensjakt på varg. Den inledes den 2 januari 2022.

De tre berörda reviren hade alla en tilldelning om sex vargar, totalt 18 stycken.
Gullsjön, delas mellan Dalarna och Gävleborg, 6. Haraldsjön, delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro, 6. Snösjön, delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro, 6

Nu blir det ändrat jaktområde efter 12 vargar i Snösjön och Haraldssjö-reviren.

Inför jakten har länsstyrelsen genomfört barmarksinventering och DNA-analyser för att kartlägga de båda revirens gränser. Kunskapen man fick är att vargarna i hög grad befinner sig utanför det tidigare beslutade jaktområdet.

När beslutet fattades hade inte årets inventering av varg inletts.