Jaktnyheter

Ändring av fällavgifter ska dra in mer pengar till staten

Minskande älgstam gör att det fattas pengar i viltförvaltningen. Foto: Gettyimages, montage
Naturvårdsverket föreslår att fällavgifterna älg tas bort inom licens- och älgförvaltningsområden. Istället ska en områdesavgift införas och förhoppningen är att dra in mer pengar till statskassan.
Hudiksvalls Tidning rapporterar i sin pappersupplaga att Regeringen gett Naturvårdsverket i uppgift att utreda finansieringen av klövviltsförvaltningen. Bakgrunden är att den minskande älgstammen medför att länsstyrelsernas arbete med älgförvaltningen inte finansieras fullt ut. Samtidigt ökar arbetet med förvaltningen av kronhjort och där saknar staten helt intäkter. Naturvårdsverket föreslår därför att fällavgifterna på älg slopas och ersätts med områdesavgifter för licens och älgförvaltningsområden. ”Naturvårdsverket bedömer att den föreslagna modellen medför att älgjaktområden får betala en avgift som bättre motsvarar de kostnader som området ger upphov till jämfört med dagens system med fällavgifter”, skriver Naturvårdsverket i sitt förslag. Fällavgifterna föreslås bli kvar i oregistrerade älgjaktsområden.