Jaktnyheter

American foxhound dödad under vargjakt

Fem av de sex vargar som skjutits i Andåreviret i Gävleborg. Närmast alfahanen, som vägde 54,8 kilo. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En american foxhound dödades på lördagen under vargjakten i Gävleborg.
– Man trodde att det var spår efter en ensam varg som man släppte hundarna på. Det visade sig vara två vargar, säger länsstyrelsens besiktningsman, John Halvarsson.
Här sammanfattar vi vad som hänt hittills i licensjakten 2021

"}}Den tragiska olyckan med foxhounden inträffade i Andåreviret.

– Hundföraren gick efter ett inspår på ett berg alldeles norr om Sidskogen, på gränsen mellan Ljusdal och Ovanåker. Man spårade i koppel och trodde sig följa spår efter en varg. Då släppte man två hundar, berättar John Halvarsson.

En av hundarna ska ha brutit och kommit tillbaka. Den andra hunden hittades död med bettskador över bland annat ryggen och ett stort sargat område ned över bröstkorgen.

– Man hittade legor efter två vargar på platsen, säger John Halvarsson.

Utreder utökad kvot

Man vet inte exakt hur många vargar som levt i Andåreviret. På lördagen stod det dock klart att en större flock uppehöll sig utanför jaktområdet.

– Den gruppen gick under natten in i jaktområdet och fem av dem sköts under söndagen. Jägarna gick efter i spåren och fick fram dem till passkyttar, berättar John Halvarsson.

Dessutom kunde Andåjägarna fälla en varg som var inblandad i tumultet när american foxhounden dödades. Den spårades från berget.

Tre, fyra vargar kvar

Därmed har sex vargar skjutits i Andåreviret och kvoten är fylld. Enligt John Halvarsson finns det minst tre, kanske fyra vargar kvar i reviret.

– Vi har fått påstötningar från Jägareförbundet och skogsbruket som vill ha ett tilläggsbeslut om utökad tilldelning. Ambitionen har varit ett glesa ur reviren men hur länsstyrelsen kommer att agera, det vet jag inte. Våra chefer överlägger med juristerna om det, säger Simon Viklund, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Två riktiga bjässar

Under helgen sköts även tre vargar i det andra reviret i Gävleborg där det är jakt, Ryssjöreviret. Alfahanen, som vägde 54,2 kilo och två unga hanar fälldes.

Alfahanen i Andåreviret, som var halvbror med alfahanen i Ryssjöreviet, vägdes till 54,8 kilo av länsstyrelsens personal.

”Av en slump”

I Örebro län fälldes två unga hanvargar i Vidalnreviret.

– Man hade ingen samlad jakt utan alla jaktlag gick var för sig. Man jagade klövvilt och hade bestämt att skjuta vargar om de dök upp. De två ungvargarna fick man korn på av en slump – så strategin var lyckad, säger Per Ahlqvist, besiktningsman på länsstyrelsen i Örebro län.

Inga aktivister

I Värmland klarade sig vargarna i Stora Bör-reviret den första helgen av licensjakten.

– Under lördagen hade vi sammanlagt fem vargar, i två olika grupper igång, men de klarade sig undan. På söndagen gick de ned i ett område med sämre spårförhållanden och det är oklart om man lyckades ringa in dem innan jakten startade, säger Gunnar Glöersen, presstalesperson för vargjägarna i Värmland.

Det finns inga rapporter om att aktivister stört årets vargjakt.