Jaktnyheter

Alla vildsvin i kärnområdet kommer att skjutas – liten risk att andra vilda arter sprider smitta

Inga nya sök efter döda vildsvin sker den kommande veckan. Det berättar statsepizootolog Karl Ståhl. Foto: Getty Images/Göran Ekeberg/AddLight

Jakten med att kartlägga smittans utbredning fortsätter i kärnområdet av den zon som belagts med restriktioner på grund av utbrottet av afrikansk svinpest. På sikt kommer alla vildsvin i den innersta zonen att skjutas, men andra arter berörs inte då de inte anses riskerar sprida smittan.

Arbetet med att kartlägga utbredningen av smittade djur går vidare i det område i Västmanland som belagts med restriktioner.

Hittills har totalt 18 döda vildsvin hittats som burit på smittan och under dagen har ett 60 tal jägare varit involverade i jakten på fler kadaver.

Samtliga inom det 4 kilometer breda område som utgör kärnområdet i den så kallade zonen.

– Vi hade ett par fall strax utanför området men där var testresultaten negativa vilket vi är glada över. De hade blivit påkörda av bil, säger stats epizootolog Karl Ståhl på SVA, vid Jordbruksverkets dagliga presskonferens på onsdagseftermiddagen.

Kartlägger smittans utbredning

Nu har sökandet också vidgats till området utanför kärnområdet men där har hittills inga kadaver hittats. Till helgen planeras också en större sökinsats.

I en redogörelse för den strategi myndigheterna nu jobbar efter konstaterar han att arbetet kommer att ta tid. Arbetet inriktas just nu på att kartlägga smittans utbredning för att sedan kunna avgränsa det område inom vilket smittan bedöms finnas.

– Strategiskt kan det bli så att vi behöver stängsla in en delar av området men där finns gott om naturliga hinder i form av viltstängsel och vattendrag.

När det arbetet är klart planeras en intensiv jakt på vildsvin i området närmast utanför över den avspärrade inre zonen. Det för att tunna ut stammen så att smittan får svårare att sprida sig.

När jakten kan starta är oklart men Karl Ståhl bedömer att det handlar om flera veckor.

Berör inga andra arter

Till sist kommer alla vildsvin inom det stängslade kärnområdet att avlivas. Inga andra vilda arter berörs av jakterna då de inte bedöms sprida smittan.

– Det beror på utvecklingen och hur vi bedömer smittsituationen. Innan det måste vi identifiera hur spridd smittan är. Det är viktigt med rätt tid och plats.

Om andra djur inte kan sprida smittan. Varför behöver man då tvätta sina hundar om de varit i ett smittat område?

– Naturligtvis kan i teorin en fågel ta med något i näbben eller något djur få med sig något på pälsen men sannolikheten är låg och inget vi kan göra något åt. Våra hundar kan vi däremot göra något åt, säger Karl Ståhl.