Jaktnyheter

Älgstammen i Finland fortsätter minska

Tilldelningen bantades och det sköts 14 procent färre älgar i Finland senaste säsongen. Foto: Gettyimages

Antalet älgar som fälldes i Finland den här säsongen har minskat med 14 procent jämfört med förra. Störst nedgång skedde i norra och östra Finland.

"}}

I Finland fälldes det drygt 42 500 älgar under säsongens älgjakt, enligt finska Naturresursinstitutet och den finska viltmyndigheten.

Tilldelningen för säsongens licensjakt bantades med 13 procent för att nå de fastställda målen om hur stor älgstam Finland ska ha.

Målet är en vinterstam med 70.000-86.000 älgar i hela landet och i fjol uppskattades stammen till 82 100 älgar, trots att den då minskat med 10,5 procent.

Senaste säsongen

Cirka 80 procent av de tilldelade älgarna fälldes i landet. Fördelningen var 45 procent kalv och 55 procent vuxna. Tjurandelen var något högre än hondjuren i avskjutningen.

– Antalet älgar minskade jämfört med året innan i nästan hela landet. Ökat uttag skedde endast i viltcentralsområdena Sydöstra Finland och Egentliga Finland. Den var cirka hälften av toppnoteringarna i början av detta millennium och drygt en fjärdedel mindre än under 2000-talet i genomsnitt, säger viltchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

I mars presenterar Naturresursinstitutet sin uppskattning av älgstammens nuvarande storlek.