Älgjakt på olika villkor

När älgjakten startar andra måndagen i oktober är det i stort sett man ur huse. I norrlandslänen har man redan jagat i tre veckor om inte värmen fått jaktlag att skjuta på jakten.

Foto: Per Jonson

Även i landets södra delar är det inte ovanligt att senarelägga jaktpremiären på älg en vecka. Anledningen är både värme och brunstbestyr som är inne i slutfasen.

Men hur mycket påverkar jakten brunsten? Den är en fråga som vi egentligen inte vet så mycket om. I Norrbotten har det varit lovligt att jaga älg under brunsten i månadsskiftet september–oktober under ett par år och så blir det även i höst.

Jägareförbundet kritiska

Det är främst skogsbolagen som driver slopat brunstuppehåll. Anledningen är bland annat att man vill ge jägarna bättre möjlighet för att fylla tilldelningarna och begränsa skogsskador.

Redan i slutet av oktober kan snödjupet göra den traditionella älgjakten mycket besvärlig. Jakttiden är också mycket kort, i Kiruna kommun ovan odlingsgränsen är jakttiden begränsad från den 3 september och till den 7 oktober. Och nedan odlingsgränsen mellan den 3 september till den 14 oktober.

Jägareförbundet i Norrbotten är dock kritiska till slopat brunstuppehåll och menar att det är oetiskt.

Argument som varken skogsbolag eller länsstyrelse tagit hänsyn till. Även i vinter kommer en viss vinterjakt på älg att bedrivas i områden med vandringsälg.

Kortad jakttid

Redan i fjol lyfte forskare och ”älgexperter” flera kontroversiella förslag på förändringar av den svenska älgjakten. I ett brev till näringsdepartementet ville man flytta fram älgjaktspremiären i södra Sverige med en vecka och avsluta älgjakten senast 31 december.

Man ville också korta tiden för träning av älghundar till att bara gälla under jakttid, samt tillsätta en utredning som ska belysa hur jakt med lösa hundar med älgintresse i augusti och september påverkar älgstammen i södra Sverige.

Välkommen forskning

Att korta jakttider och ändra regler för hundanvändning på enbart spekulationer är jag definitivt kritisk till. Men jag välkomnar en bred forskning på hur jakt påverkar älgstammen under brunstperioden. Då kan vi ta korrekta beslut om jakttider som bygger både på etik och biologiska fakta.

Vi ska vara ytterst rädda om de jakttider vi har men också öppna för förändringar som bidrar till en stabil och långsiktig förvaltning av vår älgstam.

Glöm inte att jakten alltid följs med kritiska ögon. Var rädd om det vi har och njut av jakten och ta vara om både er och viltet på bästa sätt.

 

AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser