Jaktnyheter

Älghundklubben tar krafttag för ögonlysning av jämthundar

Den svenska jämthunden behöver screenas för PRA, anser svenska älghundklubben. Foto: Arkivbild

Den ärftliga ögonsjukdomen PRA har börjat förekomma i den svenska jämthundstammen. Forskare arbetar för att göra det möjligt att hitta bärare av PRA-genen genom ett enkelt blodprov. Men för att det ska bli möjligt i närtid måste betydligt fler jämthundsägare låta ögonlysa sina hundar.

"}}

Att PRA, progressiv retinal atrofi, förekommer i en del jämthundslinjer är känt sedan länge. Ändå är det förhållandevis få jämthundsägare som låter ögonlysa sina hundar.

Manar till ögonlysning

Svenska älghundklubben har på senare år arrangerat flera ögonlysningskampanjer i anslutning till tävlingar och utställningar. Dessa har gjort det möjligt för föreningsmedlemmar att få sina hundar ögonlysta till ett kraftigt subventionerat pris.

Inför att jämthundens rasstandard ska skrivas om under 2023 går Svenska älghundsklubben nu ut med en rekommendation om ögonlysning till alla jämthundsägare. Klubben uppmanar även sina lokalklubbar att verka för fler ögonlysningsarrangemang.

Ny avelsrekommendation

Planen är att införa ögonlysning i jakt på PRA som en avelsrekommendation i de nya rasstandarddokumenten.

Att kontrollera om en hund har PRA är i dagsläget en lite omständlig process, som även kan kosta en del pengar. Men forskning för att hitta exakt den gen som ger sjukdomen pågår för fullt.

När rätt gen hittas kan den användas för att ta fram ett PRA-test, som gör det möjligt att med ett enkelt blodprov kontrollera om en hund löper risk att utveckla eller föra PRA vidare till sin avkomma.

Tisdkrävande arbete

Att hitta en enskild gen är ett digert forskningsjobb som kan ta lång tid att genomföra. I jämthundarnas fall har forskningstiden hittills förlängts av att så få hundägare låtit ögonlysa sina hundar.

Fler PRA-kontroller skulle avsevärt underlätta forskarnas arbete.

– Ja, när vi hittar hundar med PRA vill vi ha ett blodprov som kan användas i forskningen. Ju fler blodprov forskarna får tillgång till desto snabbare kan de hitta genen de söker, förklarar Jan Anders Thorud – ledamot i svenska älghundklubbens styrelse i klubbens avelskommitté.

Ryvikens Qirsti tillsammans med husse Jan-Anders Thorud. Foto: Dalarnas älghundsklubb

Leder till blindhet

PRA är en smärtsam ögonsjukdom som sakta bryter ned den drabbade hundens näthinna så att hunden till sist blir helt blind. Sjukdomen är ärftlig och det finns ännu ingen bot för den.

Enda sättet att förhindra att PRA sprider sig är att sluta avla på hundar som bär på den gen som orsakar sjukdomen.

Jan Anders Thorud tror en del jämthundsuppfödare kan ha en rädsla för att påvisad PRA hos någon av deras avelshundar ska skapa problem för deras kennelverksamhet. En rädsla som under rådande omständigheter, där en del hundar med ögonproblem aldrig blir ordentligt diagnosticerade, kan vara befogad eftersom det lätt uppstår rykten som kan göra det svårt att sälja valpar som misstänks vara PRA-bärare.

”Man ka inte vara rädd”

– Om fler och fler uppfödare tvingas ta vissa avelslinjer ur bruk för att de drabbas av sådana problem, kan det på sikt leda till att jämthundens avelsunderlag blir för litet. Eftersom jämthunden bara förekommer i Sverige, Norge och Finland skulle det vara en katastrofal utveckling för hela rasen, säger Jan Anders Thorud.

– Som uppfödare behöver man inte vara rädd för att låta ögonlysa sina hundar. Får vi tillgång till ett blodprov som kan visa om en hund bär på genen som orsakar PRA, får vi ju möjlighet att avla på alla individer som inte bär på anlaget – även om de har kullsyskon som visar sig ha det som en del av sin genuppsättning, fortsätter han.

Ny avelsrekommendation

Inför den kommande uppdateringen av jämthundens rasstandard överväger svenska älghundklubben nu att införa en avelsrekommendation om ögonlysning för PRA i de nya skrivningarna. Klubben ska även verka för subventioner som gör det möjligt för så många som möjligt av medlemmarna att låta ögonlysa sina hundar till ett rabatterat pris, eller till och med gratis.

– Att man låter ögonlysa sin jämthund är inte bara viktigt för att vi ska kunna stoppa PRA, samtidigt som vi behåller dagens bredd på avelsunderlaget. Att hundar med helt andra ögonproblem får rätt diagnos och behandling är också viktigt. På så vis slipper vi också de situationer som kan uppstå idag, med rykten och spekulationer som kan ställa till problem för enskilda uppfödare, förklarar Jan Anders Thorud.