Älghundklubb kritisk mot inskränkningar av jakttiden

Förslaget om att korta jakttiden för löshundsjakt på älg kritiseras av älgjägare. Västsvenska Älghundklubbens har skickat en skrivelse till huvudsstyrelsen som de vill ska ställa sig bakom skrivelsen .

Fram tills forskning visar att jakt med ställande hund påverkar vinterälgarna negativt bör den få fortsätta bedrivas, anser styrelsen i Västsvenska Älghundklubben. Arkivfoto: Per Jonson

Västsvenska Älghundklubbens styrelse är inte nöjda med förslaget om att inskränka jakttiden på löshundsjakt på älg, och ta bort februarijakten. Nyligen tog de beslut om att formulera en skrivelse till huvudklubben Svenska Älghundklubben.

– Ja, vi tycker inte det är rätt att slopa februarijakten utan några vetenskapliga belägg för att den påverkar älgstammen negativt, säger Per Bryntesson, ordförande i Västsvenska Älghundklubben.

Hos huvudstyrelsen har skrivelsen precis inkommit och de har därför inte hunnit diskutera frågan ordentligt än. Karl Johan Bergmark, ordförande håller dock med Per Bryntesson i sak.

Efterlyser konsekvensutredning

– Jag tycker också en biologisk konsekvensutredning borde föregå några beslut om jakttidsförkortning. Löshundsjakten är ju ett gammalt kulturarv vi måste värna om, säger Karl Johan Bergmark.

Huvudstyrelsen ska nu ha ett möte innan man beslutar sig för om Svenska Älghundklubben ska ställa sig bakom Västsvenskas skrivelse.

– Vi ska titta på skrivelsen. Jag har skickat ut den till de andra berörda.

Tiden för att lämna in synpunkter på förslagen om jakttidsförändringar håller på att rinna ut. I slutet av mars ska jakttidsberedning sätta sig ner med förslagen innan dessa skickas vidare till Naturvårdsverket.

Läs också Jägareförbundet föreslår: Älgjakt med löshund i februari slopas

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼