Älghundklubb kritisk mot inskränkningar av jakttiden

Förslaget om att korta jakttiden för löshundsjakt på älg kritiseras av älgjägare. Västsvenska Älghundklubbens har skickat en skrivelse till huvudsstyrelsen som de vill ska ställa sig bakom skrivelsen .

Fram tills forskning visar att jakt med ställande hund påverkar vinterälgarna negativt bör den få fortsätta bedrivas, anser styrelsen i Västsvenska Älghundklubben. Arkivfoto: Per Jonson

Västsvenska Älghundklubbens styrelse är inte nöjda med förslaget om att inskränka jakttiden på löshundsjakt på älg, och ta bort februarijakten. Nyligen tog de beslut om att formulera en skrivelse till huvudklubben Svenska Älghundklubben.

– Ja, vi tycker inte det är rätt att slopa februarijakten utan några vetenskapliga belägg för att den påverkar älgstammen negativt, säger Per Bryntesson, ordförande i Västsvenska Älghundklubben.

Hos huvudstyrelsen har skrivelsen precis inkommit och de har därför inte hunnit diskutera frågan ordentligt än. Karl Johan Bergmark, ordförande håller dock med Per Bryntesson i sak.

Efterlyser konsekvensutredning

– Jag tycker också en biologisk konsekvensutredning borde föregå några beslut om jakttidsförkortning. Löshundsjakten är ju ett gammalt kulturarv vi måste värna om, säger Karl Johan Bergmark.

Huvudstyrelsen ska nu ha ett möte innan man beslutar sig för om Svenska Älghundklubben ska ställa sig bakom Västsvenskas skrivelse.

– Vi ska titta på skrivelsen. Jag har skickat ut den till de andra berörda.

Tiden för att lämna in synpunkter på förslagen om jakttidsförändringar håller på att rinna ut. I slutet av mars ska jakttidsberedning sätta sig ner med förslagen innan dessa skickas vidare till Naturvårdsverket.

Läs också Jägareförbundet föreslår: Älgjakt med löshund i februari slopas

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser