Jaktnyheter

Älgbrist får 39 lag att ställa in jakten

Det blir ingen älgjakt på de 23.000 hektar mark som jaktlagen i Risvedens älgskötselområde förfogar över. Arkivbild: Gettyimages

39 jaktlag i Risvedens älgskötselområde i Västra Götaland har beslutat ställa in höstens älgjakt. Orsak: Älgbrist.

Alingsås Tidning rapporterar i sin pappersupplaga att den planerade tilldelningen i Risvedens älgskötselområde var 66 älgar på 39 jaktlag. Men nu har jägarna beslutat att det inte blir någon älgjakt.

– Anledningen till att vi ställt in den här älgjakten är att älgstammen minskat väldigt kraftigt under en följd av år, säger skötselområdets ordförande, Åke Nicklasson, till Alingsås Tidning.

Den årliga inventeringen har visat en stadigt minskade älgstam och jägarna vill bromsa den utvecklingen.

– Dilemmat är att antalet födda kalvar inte är tillräckligt högt för att kunna behålla stammen på en önskvärd nivå, säger Åke Nicklasson till Alingsås Tidning.

23.000 hektar

Jerker Andersson, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, säger till tidningen att stora områden i Västra Götaland börjar sakna älg helt. Det finns dock områden där älgstammen fortfarande bedöms som god.

Risveden älgskötselområde omfattar totalt 23.000 hektar och ligger mellan Göta älv och Mjörn, från väst till öst, och från Kvarnabo i norr och Nödinge i söder.

Inventeringen visar att vinterstammen av älg gått ned från 7,1 älgar per tusen hektar till 5,8 älgar per tusen hektar de senaste åren.

Starka populationer av annat hjortvilt och därmed ökad konkurrens om mat för älgarna, kan vara en anledning till ökad dödlighet hos älgkalvar.