Jaktnyheter

Älg, varg och järv studeras i stort forskningsprojekt

Värmland/Hedmark (JJ) Ett nytt stort forskningsprojekt om vilt i Värmland och Hedmarks fylke i Norge har startats. EU är med och finaniserar och forskarna ska bland annat kartlägga hur återkomsten av varg och järv påverkat människans älgjakt.
Projektet heter ”Grensevilt” och har en total budget på 24 miljoner kronor under tre år. EU har bidragit med nio miljoner kronor och Sverige sex miljoner kronor. SLU-forskaren Camilla Wikenros är projektledare på den svenska sidan. – Vi blir jätteglada om vi lyckas GPS-märka 35 älgar, fem-tio vargar och fem-tio järvar i vinter. Men projektet startades 1 december, så det återstår att se hur märkningarna lyckas eftersom det är många faktorer som spelar in, Camilla Wikenros. Projektet har fyra delmål: Forskarna börjar med att jämföra hur förvaltningen av älg och rovdjur sett ut historiskt och hur den ser ut i dag.

Ändrad storlek på vargreviren?

Det andra målet är att kartlägga hur älgarna rör sig när de vandrar mellan vinterbeten och sommarbeten och hur det påverkar mänsklig jakt och hur mycket älg vargarna äter. Det tredje målet är att se bland annat om revirstorleken ändrats i takt med att vargstammen förtätats i området. – Vi ska även titta på indirekta effekter på exempelvis älgarnas beteende och påverkan på vegitation. Det finns forskningsrapporter från USA om indirekta effekter, men hittills har vi inte sett sådana i Skandinavien, säger Camille Wikenros. Det fjärde målet är att få svar på hur järvens närvaro påverkar. Exempelvis: Slår järven älg? Hur påverkas vargarnas predationstryck på älgstammen av att järven, som är en utpräglad asätare, finns i området? – På den svenska sidan är vi fyra personer som jobbar med projektet som sträcker sig till 2020, säger Camilla Wikenros.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21