Jaktnyheter

Agria nischar sig för jakthundar

Jakthund, fågelhund, jakt, Vizla, fågel, apportera,
Mycket kan hända en hund som används i jakt. Nu lanserar Agria en helt ny jakthundsförsäkring. FOTO: Pixabay

Några försäkringsbolag har redan nischade produkter för jakthundsägare. Idag, den första juni, lanserar Agria en helt ny jakthundsförsäkring.

"}}

Flera försäkringsbolag har redan särskilda försäkringar för jakthundar som bland annat innebär extra skydd om hunden skadas under jakt eller förlorar sin jaktförmåga. En del jakthundsförsäkringar är dock villkorade med att man till exempel löst statligt jaktkort.

Nu har även Agria tagit fram en jakthundsförsäkring. Jägare som tecknar den nya försäkringen slipper bland annat betala självrisken om hunden skadas under jakt, förutsatt att den bär skyddsväst.

Förlorad användbarhet

Förutom veterinärvårds- och livbelopp ingår även ersättning för förlorad användbarhet. Försäkringen faller ut om något händer som innebär att jakthunden inte längre kan användas att jaga med. Ersättning för förlorad användbarhet betalas ut fram tills hunden fyllt tio år.

Standardutförandet av försäkringen kan modifieras med förhöjt försäkringsbelopp för liv och användbarhet om priset på den försäkrade jakthunden är högt eller om den meriterar sig så att dess värde stiger.

Vill du veta mer om hundförsäkringar?
I nummer sex av Jaktjournalen finns en jämförande guide.