Jaktnyheter

Afrikansk svinpest: Beslut om stängsel nu fattat

10.000 hektar, det som betraktas som kärnområdet för afrikansk svinpest stängslas in. Det har Jordbruksverket nu beslutat. Bild: Gettyimages och Eniro, montage

Nu är det formellt beslutat, att kärnområdet för afrikansk svinpest i Fagersta stängslas in. Det blir stängsel runt en yta på cirka 10.000 hektar.

Jaktjournalen berättade i tisdags att Jordbruksverket var på väg att besluta om stängsling av det pestsmittade kärnområdet. På torsdagen fattades beslutet.

Stängslet sätts upp för att förhindra att smittade vildsvin lämnar området – och för att andra vildsvin inte ska komma in till smittan.

Man kommer att följa vägar och vattendrag och dra nytta av viltstängsel som finns utmed riksvägarna. Jordbruksverket står för kostnaderna för inköp, uppsättning och underhåll.

Dialog

Avspärrningen omfattar cirka 100 kvadratkilometer, alltså 10.000 hektar. Hela området som är avstängt för både företag och allmänhet är uppemot 100.000 hektar stort.

– Vi jobbar nu skyndsamt vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas och vem som ska utföra arbetet. Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare och boende som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.