Jaktnyheter

Absurd hantering av grågåsförvaltningen

Grågässen sträcker i tusental uppe i Norrbotten men jägarna får nu i oktober inte jaga dem. Foto: Jonas Seger
Kungsbacka (JJ) I Luleå skärgård ligger tusentals grågäss men jägarna får inte fälla en enda. Däremot kan mellansvenska och sydsvenska jägare ta plats i gömslena när fåglarna drar söder ut. Grågåspopulationen och skadorna efter dem ökar, men jakttidsregleringen hänger inte med.
Nyligen avslutades en workshop i Paris – AEWA (African Euroasion Waterbird Agreement) Där möttes delegater från alla länder som berörs av gäss för att diskutera handlingsplaner och målsättningar. En av de fyra svenska representanterna var Johan Månsson på viltskadecenter. ­– Vi kom aldrig fram till en klar handlingsplan men många länder föreslog att vi nu måste bromsa populationsutvecklingen. Det går så att säga väldigt bra för gråsgässen nu, säger han. På 1960-talet fanns det omkring 300 häckande grågåspar i Sverige. I dag ligger den siffran på omkring 40 000 häckande par. Inventeringssiffran för i år är inte klar än men i fjol räknades 230 000 grågäss. Allt tyder på att populationen vuxit sedan dess. Den svenska jägarkåren klarar idag genom jakt inte att hålla nere tillväxten. Följden av detta blir ökade skador för de lantbruk som ligger i områden där gässen gärna slår i anslutning till sina flyttrutter. – Gässen är inte bara en nationell fråga. Det är också därför vi deltog i workshopen. Vi är många länder som berörs av dem och då gäller det att vi har en gemensam strategi, säger Johan. Jakttiderna på grågåsen i Sverige hänger inte med i utvecklingen. I Luleå skärgård återfinns nu tusentals gäss som skulle kunna jagas, men jakttiden på grågås löpte ut den 30 september i Norrbotten. Samma gäss som nu är fredade där kommer så fort de flugit en bit söder ut kunna jagas av mellansvenska och sydsvenska jägare. Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet är medveten om det absurda i jakttidsförordningen. – Vi har under flera år försökt få till en förändring när det gäller jakttiden på grågås, men proppen sitter hos Regeringen. Det finns ingen logik i att gässen är fredade där men sen får fällas i Sydsverige, säger han. Enligt Daniel Ligné kan det dock komma en förändring. Tidigare har ornitologerna opponerat sig mot utökad jakt, men nu verkar de ha ändrat sig. – Som jag förstår det ställer sig Birdlife Sweden bakom ett ökat jakttryck på grågässen. Nu behöver Regeringen ta tag i detta. Problemet är att det inte funnits en fungerande process när jakttider ska revideras. Men nu har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag och överlämnat till Regeringen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har fått frågan om hur Regeringen ställer sig till utökad jakttid på grågässen i Norrbotten.