Jaktnyheter

74 000 kronor har det kostat hittills för licens på Tikka T3x TAC A1…

Tobias Lindgren i Umeå förväntar sig att polisen försöker få fallet prövat i Högsta förvalgningsrätten.
Umeå (JJ) Tobias Lindgren får rätt av Kammarrätten – Tikka T3x TAC A1 är lämpligt för jakt. Frågan är nu hur mycket ytterligare processen ska kosta innan han kan få licens på sin bössa.
Han sökte licens på Tikkan i augusti 2017 och fick nej av polismyndigheten. Tobias fick rätt hos förvaltningsrätten i sitt överklagande och polisen vände sig då till Kammarrätten. Nu kommer Kammarrättens dom och Tobias får rätt igen. Rätten konstaterar att det är bevisat att Tikka T3x TAC A1 är lämplig för jakt. Att den har vikbar kolv spelar ingen roll, enligt Kammarrätten, som dock är oenig. En ledamot vill att polisen får rätt i sitt beslut att stoppa licens. – Jag är jätteglad. Nu skickar Kammarätten tillbaka ärendet till polisen med uppmaningen att min licensansökan ska behandlas igen, säger Tobias Lindgren.

Insamling på Facebook

Hittills har Tobias advokat kostat honom cirka 74 000 kronor. Men han har inte behövt betala själv – pengar som täcker rättegångskostnaderna har donerats av människor på framförallt Facebook som anser att fallet är principiellt viktigt. Nu väntar dock en vända till i Högsta förvaltningsdomstolen, om polisen överklagar och får prövningsstillstånd. – Människor har skrivit till mig och frågat om det behövs mer pengar. Jag har inte velat lägga ut något nytt swishnummer eftersom jag vill sammanställa hur stora kostnaderna varit i Kammarrätten. Men totalt handlar det nog om drygt 30 000 kronor till, säger Tobias Lindgren. Han är kritisk till hur rättssystemet fungerar, att enskilda personer ska tvingas betala stora belopp för att driva rättsprocess mot en myndighet med i princip obegränsade resurser. – Vinner man processen och kan bevisa att myndigheten har fel, borde man få ersättning för sina rättskostnader. Det är orimligt att enskilda personer ska förstå alla juridiska turer och termer. Man måste ha en advokat, säger Tobias Lindgren. Senast den 9 januari måste polisen överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Jaktjournalen har skrivit om fallet bland annat här.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21