Jaktnyheter

70 procent har minskat sin användning av hund

Vargarna i östgötska Långbogenreviret oroar de som bor och verkar inom revirets gränser. Sju av tio jägare har begränsat sin användning av hund sedan reviret bildades. Arkivfoto: Per Jonson

Sju av tio jägare som jagar med hund i Östergötlands enda vargrevir, Långbogen, har minskat sin användning av hund på grund av vargens närvaro. Några har helt slopat användandet av jakthund. Det visar en kartläggning av attityderna till varg som Länsstyrelsen i Östergötland gjort bland de som bor och verkar i Långbogenreviret.

"}}

Vintern 2017/2018 etablerade sig ett vargpar för första gången i modern tid i Östergötland. Deras revir sträcker sig från Borensberg till Finspång och har döpts till Långbogen efter en sjö i området.

Sju vargar i reviret

Sedan dess har tre föryngringar skett i reviret. Den senaste ägde rum 2021, då minst fem valpar föddes. Detta trots att revirets vargtik sommaren 2020 avlivades under en skyddsjakt sedan hon gjort sig skyldig till flera angrepp mot tamdjur.

Just nu befolkas Långbogen av uppskattningsvis sju vargar, som skapar oro bland dem som bor och verkar inom revirets gränser.

Lämnar hunden hemma

När Länsstyrelsen i Östergötland för en tid sedan frågade 500 slumpmässigt utvalda boende, 117 jakthundsägare och 192 tamdjursägare vad de tyckte om Långbogenrevirets vargar, svarade sju av tio jakthundsägare att vargens närvaro lett till att de minskat användningen av hund vid jakt. Några jägare uppgav att de helt och hållet slutat jaga med hund.

Minskat sin djurhållning

Av tamdjursägarna uppgav en tredjedel att de minskat sin djurhållning under de senaste fem åren. Som huvudorsak angav de förekomsten av rovdjur i området. Trots det är det få som har rovdjursavvisande stängsel. Hela 41 procent av djurhållarna har inte vidtagit några åtgärder alls, för att skydda sina djur från rovdjur.

Hälften ogillar vargen

Av de boende uppgav hälften att de ogillar vargens närvaro och att de vill att antalet vargar ska minskas. Nästan fyra av tio (37 procent) känner sig otrygga av att ha varg i närheten av bostaden. Lika många säger sig ha sett varg någon gång och att de då upplevt situationen som både spännande och obehaglig.

Endast var femte av de som bor och verkar i Långbogen (21 procent) är positiva till Östergötlands vargflock.

Kritiserar länsstyrelsen

Nästan hälften av de tillfrågade är eniga om att Länsstyrelsen i Östergötland är dålig på att informera om stora rovdjur. En kritik som länsstyrelsen tar till sig.

– Vi vill självklart jobba för att minska oron genom att bistå med kunskap och information samt vara transparenta om hur vargen fungerar och var den befinner sig, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Tror ni att det hjälper?

– Det får man hoppas. Vi planerar att följa upp med ytterligare undersökningar, för att följa upp hur rovdjurens påverkan utvecklar sig. Vi har ständig kontakt med personer inom reviret. Nu ville vi skaffa oss en mer övergripande lägesbild genom undersökningen. Just nu verkar det vara en allmän oro som är det övervägande problemet – inte enbart någon specifik händelse.