Jaktnyheter

500 vargar i Sverige i höst, tror Glöersen

Gunnar Glöersen på Jägareförbundet målar upp en dyster bild av utvecklingen i den svenska vargstammen. Han efterlyser att våra ledande politiker nu börjar hålla koll på hur Naturvårdsverkets tjänstemän agerar i vargfrågan. Foto: Mikael Moilanen och Gettyimages, montage

Sverige har fler vargar än någonsin. När dödligheten räknats bort uppgår antal vargar till cirka 400 - och snart föds året kullar.
- Vi varnade för den här situationen. Populationen ökar snabbt och nu krävs det att regering och riksdag granskar hur myndigheterna hanterar saken. Naturvårdsverket obstruerar, säger Gunnar Glöersen på Jägareförbundet.

"}}

Länsstyrelsernas personal har konstaterat 49 föryngringar i vinter i Sverige. Nio av reviren delas med Norge och dessutom har det varit jakt i sex revir.

Dessutom tillkommer 21 revirmarkerande par som också kan få valpar.

Det är många faktorer som ska räknas in. När Jägareförbundets rovdjursansvarige tjänsteman, Gunnar Glöersen, räknar med alla parametrar inkluderade drar han slutsatsen att Sverige i höstas hade 450 vargar. Sedan har det dött vargar av naturliga skäl, i licensjakt eller skyddsjakt.

Glöersen pekar på att forskarnas beräkningar, som Naturvårdsverket använder, säger att stammen i och med detta ska balansera kring cirka 400 vargar. Allt tyder på att Sverige kommer ligga betydligt högre i höst, drygt 500 tror Glöersen.

”Hoppas jag har fel”

– Då är vi långt i från det intervall som riksdagen satte, ett golv mellan 170 och 270 vargar. Det kommer att krävas en omfattande jakt om stammen ska ned till exempelvis 300 vargar och från Jägareförbundet har vi varnat för att svenska domstolar och EU inte kommer att medge att så stor andel av vargarna skjuts. Det handlar om en strikt skyddad art, men jag hoppas att jag har fel, säger Gunnar Glöersen.

Kartan över vargreviren i Sverige visar att det så kallade vargbältet i Mellansverige är i stort sett fullt. Expansionen kommer att ske söderut.

– Vi har idag åtta vargrevir i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Expansionen i söder kommer att gå fort, säger Gunnar Glöersen.

Han ställer sitt hopp till valet i höst och att kommande regering sätter press på Naturvårdsverket och att vargförvaltningen kommer igång på allvar.

– Just nu är det Naturvårdsverket som obstruerar. Det krävs att regering och riksdag håller reda på hur myndigheterna hanterar frågan, säger Gunnar Glöersen.

Myndigheternas vargkarta visar att Mellansverige är fullt. Expansionen kommer att ske söder ut – och det kommer att gå fort, säger Gunnar Glöersen på Jägareförbundet. De röda punkerna är revir med valpar och de grå trekanterna revirmarkerande par. Karta: Viltskadecenter