Jaktnyheter

450 vargar i Sverige enligt Naturvårdsverket

Vid den senaste vargattacken i Västra Götaland fick fem får sätta livet till. Arkivfoto: Per Jonson

Nu har Naturvårdsverket släppt officiella inventeringssiffror från senaste inventeringsperioden och konstaterar att det finns cirka 450 vargar i landet.

Enligt Naturvårdsverket är stammen i ungefär samma storlek som föregående inventeringssäsong. Myndigheten menar dock att stammen sprider sig stadigt söder ut.

– Vinterns inventering visade att det fanns ungefär lika många vargar som i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter. Inavelsgraden ligger i princip på samma nivå som tidigare år, säger Mona Hansers, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 Nya revirbildade par har upptäckts i Skåne, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götalands och Södermanlands län, som alla hade etablerade revir sedan tidigare. Antalet vargrevir i mellersta delen av landet har samtidigt minskat.

– Antalet vargar påverkar på vilket sätt vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, om förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda. Vi kommer inom kort meddela om länsstyrelsernas beslutanderätt avseende licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i pressmeddelandet.