Jaktnyheter

36 björnar skjutna i renskötselområdet i vår

Björnar i renhjordarna är ett stort problem för rennäringen. Foto: Gettyimages
36 björnar har hittills fällts i årets vårliga skyddsjakter i renskötselområdet. – Vi bedömer att det finns utrymme för licensjakt också, säger Anna Danell vid länsstyrelsen i Norrbotten.
Björnar som dyker upp i renhjordarna ställer till stora bekymmer, speciellt om vajorna är högdräktiga eller har nyfödda kalvar. Det i princip den enda anledningen till att björnar avlivas på våren i de nordligaste länen. – Här har det skjutits nio björnar. Det pågår också jakt på ytterligare två. Samtliga är skyddsjakter i renarnas kalvningsland, säger Emma Andersson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Jämtland. I Västernorrland har i år ingen björn fällts i skyddsjakt. I Västerbotten är 11 björnar avlivade och länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på totalt 13 björnar.

Licensjakt också

– En björn sköts när den var bland renar i vinterbetet, resterande delen är björnar i kalvningsområdet, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten. Hennes kollega på länsstyrelsen i Norrbotten, Anna Danell, kan berätta att 16 björnar hittills är fällda i skyddsjakt i länet. Även där handlar det om problem för renskötseln. – Det fortfarande finnas utrymme för licensjakt. Vår bedömning är att 30 björnar kan fällas totalt i år, säger Anna Danell. Från Dalarna har vi inte lyckats få fram någon uppgift.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21