Jaktnyheter

156 björnar fällda hittills

Björnjakten är avlyst på flera håll. Foto: Gettyimages
Efter lunch på måndagen har totalt 156 björnar fällts i den pågående licensjakten 2020. Här listar vi län för län hur avskjutningssiffrorna ser ut.
Norrbotten: Klockan 06.10 på måndagsmorgonen rapporter länsstyrelsens personal på myndighetens telefonsvarare att totalt 5 björnar fällts. Nu återstår 15 björnar på licensen, 6 i delområde 1 och 9 i övriga länet. Västerbotten: Den del av björnjakten, som startade 21 augusti, är avlyst sedan klockan 07.00 på söndagen. 13 björnar har fällts och nu återstår 12 björnar som får jagas i samband med starten för älgjakten första måndagen i september. Då får 1 björn skjutas i det västra området och 11 björnar i det östra området. Jämtland: Telefonsvararmeddelandet hos länsstyrelsen lästes in klockan 13.20 på måndagen. Då hade 24 björnar fällts i delområde 1 och 30 björnar i delområde 2. Därmed återstår 46 björnar på licensen. Västernorrland: Sex björnar skjutna, fyra i Örnsköldsvik och två i Sollefteå. 29 björnar till får skjutas. Gävleborg: Jakten avlyst i västra området, där 47 björnar fällts. I östra området är fyra skjutna och nio återstår. Dalarna: Meddelandet om återstående tilldelning inläst klockan 06.08 måndag morgon. 33 björnar har skjutits och jakten är avlyst i delområde 2. I delområde 1 återstår sju björnar, i delområde 3 sex björnar eller max tre honor över 80 kilo, i delområde 4 2 björnar eller max en hona över 80 kilo. Värmland: I Värmland har en björn fällts och en björn påskjutits. Därmed återstår en björn på licensen. Sammantaget har 156 björnar hittills fällts i licensjakten 2020.