Jaktnyheter

110 dovhjortar får skjutas i Kolmården

Under september månad blir det skyddsjakt på 110 dovhjortar i Kolmården. Arkivbild: Mikael Moilanen

Sammanlagt 110 dovhjortar får fällas i skyddsjakt i östgötska Kolmården. Jakten får ske dygnet runt och med rörlig belysning, men länsstyrelsens tjänstemän prutade ned antalet djur som får fällas.

Det är Kolmårdens viltskötselområde och Kolmårdens älgskötselområde som ansökt om skyddsjakten. Önskemålet var att fälla 300 dovhjortar på grund av skador på spannmål, beten och vallar.

Länsstyrelsen drar gränsen vid 110 dovhjortar.

De djur som fälls ska vara 30 spetshjortar, 15 hindar och 65 kalvar.

”För att uppnå maximal skrämseleffekt bör skyddsjakten ske i kombination med andra förebyggande åtgärder som till exempel, mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer och skott i marken mm. Dessutom bör endast ett djur fällas per skottillfälle”, skriver länsstyrelsen.

Jakten får ske dygnet runt och med rörlig belysning.

”Inte beståndsreglerande”

”Länsstyrelsen bedömer att den rådande situationen med täta dovhjortsstammar samt att dovhjortarna är ute på jordbruksmarken nattetid motiverar att tillåta jakt dygnet runt”, står det i länsstyrelsen.

De sökandes önskemål om att få använda mörkersikten, men det har länsstyrelserna inte mandat att ge tillstånd till. Därför skickas den frågan vidare till Naturvårdsverket för fortsatt handläggning.

Skyddsjakten får bedrivas mellan den 1 och 30 september.

”Skyddsjakten skall inte vara beståndsreglerande, utan ska bedrivas störande syfte på enstaka djur på växande gröda där de orsakar skada. Länsstyrelsen finner det skäligt att bevilja skyddsjakt på 110 dovhjortar, och bedömer att detta i kombination med jakt under ordinarie tid och övriga skadeförebyggande åtgärder bör ge den effekt som avses med ansökan”, skriver länsstyrelsens tjänstemän i beslutet.