Vargjakt avgörs i domstol

Den andra januari startar vinterns vargjakt och får pågå fram till och med den 15 februari. Totalt är det tänkt att 24 vargar ska skjutas i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län.

Foto: Per Jonson

Ett mycket litet uttag som bara naggar i kanten av den totala återväxten. Från jägarhåll och djurägare hade man självklart hoppats på mer. Men länsstyrelserna har föredragit försiktighetsprincipen i tilldelningen och struntat i vargproblemen på landsbygden.

Lider med värmlänningarna

Trots att cirka 70 procent av den totala vargstammen finns i Värmland är tilldelningen bara sex vargar i Brattforsreviret. Dessutom får man dela på sex vargar med Örebro län från Lokareviret som korsar länsgränsen.

Värmlänningarna har i flera år kunnat konstatera en kraftigt växande vargstam i länet. Och i flera områden är nu älgjakten starkt begränsad, då älgstammen inte tål jakt i större omfattning på grund av vargtrycket.

Jägareförbundet i länet menar att älgjakten är ett kulturarv man försöker värna och att man länge tvingats ta ett oproportionellt stort ansvar för den skandinaviska vargstammen. Man vill få till stånd en regional förvaltning och kraftigt minska antalet vargar i länet.

Sabotage

Trots att jägarsidan med all rätt hävdar att tilldelningarna i de olika länen kunnat vara större har vargvärnarna försökt stoppa jakten genom att överklaga.

Visserligen finns nya regler för överklaganden där förvaltningsrätten i Luleå ska sköta dessa frågor, men deras domslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten i Sundsvall. Och plötsligt kan värdefulla jaktdagar med goda snöförhållanden spolieras genom rent sabotage.

Ifrågasätter

Att dessa överklaganden satts i system framgår tydligt från tidigare års vargjakter. Nu har också två centerpartister motionerat om att miljöorganisationernas rätt att överklaga ska bli mer restriktiv. En motion i rätt riktning, men inget som påverkar vinterns jakt. Men jag hoppas att det kommer ut något gott av det för framtida vargförvaltning.

Ingen kostnad

Ett överklagande av ett vargjaktsbeslut är helt gratis, vilket också syns i besvärshögen. Man borde införa en hög avgift, inte minst för att myndigheter och domstolar ska slippa handlägga rena sabotageskrivelser.

Det fungerar ju utmärkt när jägarna ansöker om tillstånd för åtelkamera. Tretusen kronor kostar det att få en ansökan behandlad, till 99,9 procent blir det avslag och pengarna stannar på myndigheten som en intäkt för handläggning.

Jag tycker att det är dags att införa en avgift när man överklagar vargjaktsbeslut.

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser