Varg synlig i Lönsboda ?

Lönsboda (JJ) Flera observationer av varg har rapporterats från trakten runt Lönsboda och Gylsboda, men på länsstyrelsen i Skåne är man försiktig i sina uttalanden.

– Det är sannolikt en varg som synts till i trakten runt Lönsboda, men vi kan inte vara säkra, säger Tom Espgård som jobbar med jakt- och viltfrågor på länsstyrelsen i Skåne.

Att det finns varg i området är ingen nyhet. Under senare år vet man att en varg håller till i gränstrakten mellan Skåne och Småland.

– Besiktningsmän som är knutna till oss var ute i går kväll och spåren tyder på varg, berättar han vidare.  Men jag vill betona att vi inte kan vara hundra procent säkra på att det verkligen är en varg, säger Espgård till Norra Skåne.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser