Frusterad jakt på fårdräpare

Hyssna (JJ) Drygt 30 attacker och inte ens en skottchans. Skyddsjägarna sliter med att få tag på lodjuret som gäckar fårägarna i Hyssnatrakten. Men Bertil Andersson, rovdjurspårare på länsstyrelsen som håller i skyddsjakten ger inte upp.

Skyddsjakten på lodjuret i Hyssna fortsätter enträget men är mycket svår. Foto: Istock

 

Han är en smula uppgiven, men envisheten skiner igenom.

– Vi ger aldrig upp upp, även om det inte är roligt just nu, säger Bertil.

I nästan ett år har han och lokala jägare försökt fälla lodjuret, som enligt Bertil med all sannolikhet är en gammal och erfaren lodjurshanne.

– Han har ett eget beteende. Det är mycket sällan han går tillbaka till hagar han rivit får i. Det gör att bevakningen av dem dygnen efter en attack blir resultatlösa.

Inte heller vill lodjuret fångas i fälla, trots att den placerats i drabbade hagar och åtlats med hela lamm eller delar av lamm.

– Lodjuret lurar oss gång på gång.

Snabb rapportering

Den största utmaningen i skyddsjakten är att få tillräckligt färska rapporter om rivna får. Ju längre det dröjer från angrepp till spårstart desto större är risken för hundarna att gå bet.

– Får vi en rapport på morgonen om ett angrepp drar vi på fullt, men misstänker vi att det kanske är ett dygn sedan attacken inträffade är chanserna betydligt sämre.

Lodjuret verkar dessutom göra allt för att försvåra spårningsarbetet redan från start. Bertil berättar att de har förstått att lodjuret under en nattlig räd kan lämna matplatsen och gå flera småturer för att sedan komma tillbaka. Detta gör att det finns flera in- och utspår för jakthundarna att sortera.

För att nå framgång i skyddsjakten krävs framför allt snabbare rapportering från drabbade fårägare. I tillägg är bra spårsnö extremt viktigt.

– Får vi bara rikligt med snö ska vi gå i kapp honom om det så tar flera dagar, säger Bertil.

Licensjakt i vinter?

Att förändra skyddsjaktsbeslutet så att det inte längre är riktat på en enskild individ är inte aktuellt. Enligt Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen måste myndigheten ta hänsyn till juridiken och då gäller det att beslut baseras på rådande lagstiftning.

­– Skyddsjakt ska inriktas på skadeverkande djur och är ingen beståndsreglerande jakt, säger hon.

Med tanke på förra vinterns inventeringsresultat verkar Västra Götalands läns lodjurspopulation vara i god kondition. Inventeringen visade att populationen överstiger den satta miniminivån i länet. Licensjakt är därför inte utesluten. Nelly Grönberg inte vill uttala sig i frågan men Bertil Andersson är dock förhoppningsfull.

– Vi har ju ett exceptionellt läge här. Kartbilden över angrepp ser ju ut som en nåldyna. Jag är ganska övertygad om att det kommer bli licensjakt i länet i vinter, men hur många och vart de ska fällas vet jag inte.

I dagarna kommer Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet ha flera möten runt om i länet för att diskutera rovdjursfrågan. Planen är att förbättra samarbetet mellan jägare och myndighet för att kunna kartlägga och inventera rovdjuren på ett mer effektivt sätt.

Bertil Andersson har arbetat många år som rovdjursspårare och besiktningsman på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Arkivfoto: Per Jonson

Bertil Andersson har arbetat många år som rovdjursspårare och besiktningsman på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Arkivfoto: Per Jonson

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser