Därför får inte Jämtlands län besluta om skyddsjakt på järv

Kungsbacka (JJ) I går beslutade Naturvårdsverket att delegera rätten att besluta om skyddsjakt på järv till alla länsstyrelser i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Men Jämtlands läns länsstyrelse får inte möjligheten.

Järvstammen tillåter inte ett så omfattande uttag som länsstyrelsen vill, menar Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsen har argumenterat för att jakten är nödvändig för att förhindra allvarlig skada. Eftersom de står fast vid sin ståndpunkt om skyddsjakt anser Naturvårdsverket, som tycker uttaget är för stort, att de inte kan delegera skyddsjaktbeslutsrätten.

Henrik Hansson, viltchef på länsstyrelsen i Jämtlands län vill inte kommentera Naturvårdsverkets beslut.

– Du får fråga Naturvårdsverket varför det har blivit så här. Vi håller på att gå igenom deras beslut nu och måste bilda oss en uppfattning innan vi kan ge någon kommentar, säger han.

Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket förklarar myndighetens agerande.

– Vi måste ju förhålla oss till järvstammens storlek och i dag ligger den under gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelsen i Jämtland läns beslut innebär ett alltför stort uttag. När de nu väljer att stå fast vid sitt beslut och överklaga förvaltningsrättens dom ger det en signal om att de försvarar sin position och då kan vi inte delegera rätten till dem, säger han.

Länsstyrelsen i Norrbottens län tog nyligen också ett beslut om skyddsjakt på elva järvar för att förhindra allvarlig skada. Detta beslut överklagades precis som beslutet i Jämtland. I Norrbotten valde dock länsstyrelsen att inte överklaga förvaltningsrättens dom utan valde i stället att föra dialog med Naturvårdsverket.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser