Allt för låga nivåer i den planerade Lojakten

Karlstad (JJ) – Värmland har under lång tid drabbats hårt av allt för höga koncentrationer av stora rovdjur. Dagens beslut om lodjursjakt är välkommet, men antalet borde vara högre. Vi menar att Värmlands förvaltningsplan för lodjur medger ett betydligt större uttag, säger Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Förvaltningen av lo och andra rovdjur måste fungera. Det samlade rovdjurstrycket är mycket högt. En jakt på två lodjur kommer inte att förbättra situationen och risken är att den lilla uppgång vi ser i rådjurstammen åter bryts i en nedgång.

Inventeringsmetoder och beräkningar av lostammens storlek måste förbättras, så att länsstyrelsen får ett relevant underlag för beslut. Senaste officiella siffran för lostammens storlek är 11 familjegrupper, vilket motsvara närmare ca 65-70 lodjur. Miniminivån för Värmland är 9 familjegrupper, ca 54 lodjur. Det finns alltså utrymme för ett större jaktuttag. Nu kommer lodjurstammen att öka igen, vilket på sikt innebär att vi får ont om både lodjur och rådjur.

Värmland har varit ett län där allmogejakten präglat både människor och bygder. Idag är småviltjakten kraftigt försämrad i stora områden i länet, mångfald har förbytts till enfald.

– Jakten är ett kulturarv som vi försöker värna. Värmland har under många år tvingats att ta ett oproportionellt och för många plågsamt ansvar för de nationella målen. Det är inte rimligt, nu måste vi få en regional förvaltning värd namnet, säger Ingemar Tönnberg.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser