Allt för låga nivåer i den planerade Lojakten

Karlstad (JJ) – Värmland har under lång tid drabbats hårt av allt för höga koncentrationer av stora rovdjur. Dagens beslut om lodjursjakt är välkommet, men antalet borde vara högre. Vi menar att Värmlands förvaltningsplan för lodjur medger ett betydligt större uttag, säger Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Förvaltningen av lo och andra rovdjur måste fungera. Det samlade rovdjurstrycket är mycket högt. En jakt på två lodjur kommer inte att förbättra situationen och risken är att den lilla uppgång vi ser i rådjurstammen åter bryts i en nedgång.

Inventeringsmetoder och beräkningar av lostammens storlek måste förbättras, så att länsstyrelsen får ett relevant underlag för beslut. Senaste officiella siffran för lostammens storlek är 11 familjegrupper, vilket motsvara närmare ca 65-70 lodjur. Miniminivån för Värmland är 9 familjegrupper, ca 54 lodjur. Det finns alltså utrymme för ett större jaktuttag. Nu kommer lodjurstammen att öka igen, vilket på sikt innebär att vi får ont om både lodjur och rådjur.

Värmland har varit ett län där allmogejakten präglat både människor och bygder. Idag är småviltjakten kraftigt försämrad i stora områden i länet, mångfald har förbytts till enfald.

– Jakten är ett kulturarv som vi försöker värna. Värmland har under många år tvingats att ta ett oproportionellt och för många plågsamt ansvar för de nationella målen. Det är inte rimligt, nu måste vi få en regional förvaltning värd namnet, säger Ingemar Tönnberg.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vinn älgjakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Björndel hittad vi gruva

Skellefteå (JJ) Under förmiddagen fick polisen i Skellefteå ett samtal om att man hittat delar av en björn nära en gruva i Västerbotten.

Mårdhund och bisam skadedjur i Finland

Finland (JJ) EU har lagt till mårdhund och elva andra djurarter i sin lista med invasiva främmande djurarter som ska bekämpas. Av djurarterna i Finland lades även bisam på listan, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Annonser