Yrkesfiskare beviljas skyddsjakt på tio skarvar

En yrkesfiskare beviljas skyddsjakt på skarv, bland annat för att rädda ett ålbestånd.

Ystads Allehanda skriver i sin pappersupplaga att en koloni med cirka 500 skarvar håller till i Krageholms- och Ellestadsjön.

Under 50 års tid har man gjort utsättningar av ål i sjön och nu hotas ålarna av skarvarna. Yrkesfiskaren har försökt med skrämselinsatser, bland annat gasolkanoner, men fåglarna uppges ha vant sig vid dem.

Nu beviljar länsstyrelsen skyddsjakt på högst tio skarvar som får skjutas från 1 augusti till 15 mars 2019.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼