Winchester Ultimate Shadow – med modifierad mekanism

Winchesters klassiska M 70-modell med lång Mauserutdragare tillverkades fram till 1964 och var en konstruktion uppskattad av jägare och skyttar världen över. Krav på enklare produktion och lägre kostnader drev fram en modell utan den långa utdragaren. I mitten på 1990-talet återupptogs dock produktionen till mångas glädje. Mellanperiodens modell 70 har nu fått en ansiktslyftning med så kallad Controlled Round Push Feed.

Den modell av Winchesters M 70 som tillverkades före 1964 kallas ”The riflemans rifle” i den amerikanska jakt- och skyttepressen. Bössan har grundmurat gott rykte bland jägare och vapensmeder i USA. När Winchester i början av sextiotalet insåg att tillverkningen av den klassiska M 70-modellen var på väg att bli alltför dyr och långsam ändrade man designen för att anpassa tillverkningen till de skärpta kraven på ekonomi. Resultatet blev en mekanism som saknade den långa, icke roterande, Mauserutdragaren. Den senare utdragaren fungerar annorlunda i jämförelse med den gamla på så sätt att den kliver över hylsans fläns när man stänger slutstycket bakom patronen och att den roterar med slutstycket när man öppnar och stänger det. På den gamla mekanismen med Mauserutdragaren glider patronens fläns in under utdragaren redan när patronen matas upp från magasinet. Dessa två olika sätt att lösa matningen kallas på engelska ”push feed” respektive ”controlled feed”. Ett försök till översättning kunde bli: tryckmatning respektive kontrollerad matning.

Blandning
På de senaste av Winchesters modeller med M 70-mekanism har man förenat dessa två matningsmetoder. Den nya matningsvarianten kallas av Winchester för Controlled Round Push Feed. Winchester har helt enkelt tillverkat slutstycket som på modellen med lång Mauserutdragare förutom att man valt att behålla den lilla utdragare som sitter i ena slutstycksklacken.
Beskrivningen är schematisk men redogör i stora drag för hur Winchester modifierat sina olika mekanismer. Det bör nämnas att Sako var de som först presenterade denna typ av blandning av de olika utdragarsystemen. Det var i liten upplaga av Sakos jubileumsmodell av 75-studsaren.

Billigare tillverkning
Den absoluta majoriteten av dagens nytillverkade jaktvapen har så kallad push feed. Lösningarna ser lite olika ut hos olika tillverkare men som tidigare nämnts går det ut på att utdragaren kliver över patronens fläns när slutstycket stängs. Tekniken ger enklare och billigare tillverkning.
Kärvande hylsor som är svåra att dra ur pipan kan på de moderna typerna av utdragare kliva över patronflänsen och lämna kvar hylsan i patronläget.
Det gamla systemet med lång Mauserutdragare av 98-typ nyper bara hårdare mot patronflänsen när kraften ökar och lämnar hylsan kvar i patronläget endast om flänsen havererar.

Farligt vilt
De modeller av M 70-studsarna som har Mauserutdragare är populära vapen när det ska jagas farligt storvilt. Precis som när det gäller Mausers M 98 är tillförlitligheten mycket god och man kunde blint lita på systemet. Med dagens precisionstillverkade vapen är nog risken att tekniken fallerar extremt liten. Så att beväpna sig med ett vapen med push feed-mekanism innebär nog inte någon större risk.
På Winchesters Ultimate Shadow sitter en gjuten plastkolv. Vi är inga varma förespråkare av dessa plastkolvar. En valnötskolv eller en av laminat fungerar bättre i de flesta fall. En plastkolv är i princip helt underhållsfri, vilket naturligtvis är en stor fördel. Men det är nog det enda som är bättre än en kolv av valnöt eller laminat. Ska det vara en syntetkolv tycker vi att det ska satsas på en av glas- eller kolfiber. Lite dyrare men mycket styvare och därmed bättre för precisionen.

Kort låda
Testvapnet var kamrat för Winchesters egna korta magnum i .270 kaliber. Med andra ord, .270 WSM. Winchesters M 70-låda för mellanlånga patroner passar WSM-familjen bra då den är lite längre än de flesta andra lådor anpassade för patroner i .308 Winchester-familjen.
Kolven är blind i botten och det går inte att plundra magasinet på annat sätt än att mata upp patronerna ut magasinet. Matningen kan vara besvärlig med dessa korta och knubbiga patroner men testvapnet matade perfekt under testskjutningarna.
Eftersom en WSM är kort och tjock för att rymma mycket krut får det bara plats tre patroner i magasinet. Det går att ladda en patron i patronläget vilket ger fyra patroner i vapnet när det är fulladdat.

Precision
På testvapnet klämde pipan i framstocken på ena sidan. Det är för lite spel i pipkanalen för att åstadkomma en helt friliggande pipa. För detta måste en del plast tas bort.
Den Normaammunition vi hade tillgång till var laddad med Nosler 130 grains Ballistic Tip. En kula som brukar ge mycket fina träffbilder på både korta och långa avstånd. Testskjutningarna var planerade på 100 meter och på avstånd upp till 300 meter och längre.
De första serierna besannade misstankarna om vad pipkanalen skulle ställa till med. Bössan sköt vertikala grupper på cirka 40 millimeter som bäst och vi uteslöt därför de längre skjutavstånden. Träffbildernas utseende indikerar att det finns potential i vapnet och med friliggande pipa blir det med all säkerhet helt andra resultat.
Med en bra stock handlar det säkert om en extremt flackskjutande bössa med bra precision. Ett vapen för krävande jakt på till exempel vildren och hjort.

Säkring
Winchesters säkring och avfyringsmekanism är konstruktioner unika för Winchester. Avfyringsmekanismen är en konstruktion med få rörliga delar och får på testvapnet betraktas som väl hårt men rent. En justering av vikten är enkel och skulle ge bössan ett fullt godkänt trycke för all jakt.
Trelägessäkringen på styrhylsan är även den ett klassiskt Winchester attribut. Mellanläget gör att vapnet kan plundras med slagstiftet spärrat. Mellanläget gör det enkelt att skruva isär slutstycket för rengöring eller inspektion.
Slutstyckets spärr utgörs av ett metallbleck som sitter på lådans vänstra bakre del. Lätt att komma åt när slutstycket ska tas loss för rengöring.
Kolven och mekanismen sitter hopmonterad med tre skruvar. Obegripligt nog har Winchester valt någon underlig form av stjärnskruvar för detta. Vanliga spårskruvar, torx- eller insexsskruvar hade varit att föredra.

Bra balans
Testvapnets 61 centimeter långa pipa i kombination med den raka kolven ger en behaglig balans. Med en utgångshastighet på dryga 1 000 meter i sekunden kan man befara att rekylen kan upplevas besvärande med ett vapen som väger tre kilo blankt utan kikare.
Winchestern var inte alls besvärlig att skjuta med och rekylen besvärade inte. En bidragande orsak till detta är säkerligen den tjocka och mycket absorberande gummibakkappan som sitter på plastkolven. Pipans profil är slank och pipan blev snabbt varm av WSM-patronerna. Några serier på fri hand avslöjade att trycket var i hårdaste laget för att resultaten skulle bli riktigt bra.

Lättare modifieringar
Med tanke på att Winchesters Ultimate Shadow har en förlåtande prislapp om man jämför med andra studsare får man mycket vapen för pengarna.
Om pipan friläggs och trycket justeras har man ett vapen som klarar det mesta av den jakt som för med sig stora precisionskrav. Med en tilläggsinvestering i en ny stock ökas precisionspotentialen ytterligare.
Det är svårt att se Winchesters nya mekanism, med en blandning av gammal och ny matning, som en stor nyhet. Den gamla push feed- mekanismen fungerade bra och trasslade sällan. Modifieringen är å andra sidan knappast till någon nackdel.

Modell: Winchester Ultimate Shadow Vikt: 3,0 kg utan kikare
Längd: 112 cm
Piplängd: WSM 61 cm
Kaliber: .270 WSM
Säkring: Winchesters trelägessäkring
Trycke: Justerbart
Magasin: Kryssmagasin för tre
patroner WSM
Pris: Cirka 6 295 kr
Generalagent: Normark Scandinavian AB

4.gifHelhetsintryck: Intressant vapen med stor potential.

3.gifPrecision: Potentialen finns men måste ”moddas” fram.

4.gifTrycke: Mycket bra avtryckarmekanism och säkring.

5 – mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd – 2 – Hyfsad 1 – Dålig

Text och foto: THOMAS ERIKSSON, STEFAN KARLSSON
thomas.eriksson@jaktjournalen.se, stefan.karlsson@jaktjournalen.se
JJ september 2005

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser