Webbaserad utbildning om skog och klövvilt

De fyra största skogbolagen har gemensamt tagit fram en webbaserad utbildning om skog och klövvilt. Syftet är att höja kompetensen inom området både bland jägare och egen personal. Utbildningen ska bidra till ökade kunskaper för en god skötsel av älgstammen och även annat klövvilt.

En anledning till att utbildningen tagits fram är att bolagen menar att det på många områden i landet är stora skador på tallungskogar på grund av ett stort betestryck, i förhållande till fodermängden.
Dessutom menar man att detta har negativa effekter på den biologiska mångfalden på grund av att flera lövträd inte kan växa sig stora. 

Bakom utbildningen står Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog. 
– Vi ser klövvilt, speciellt älgen, som en viktig och naturlig del i det svenska skogslandskapet, säger Ronny Löfstrand, Skog- och klövviltansvarig på Sveaskog, i ett pressmeddelande. 

Ett av skogsbolagens långsiktigta mål är att det ska skapas en balans mellan älgstammen och fodermängden, samtidigt som älgstammen har en hög kvalitet och hög reproduktion. 
Jägare har möjlighet att gå igenom utbildningen på några timmar på den egna datorn. 
Det här meddelar Sveaskog i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser