Webbaserad utbildning om skog och klövvilt

De fyra största skogbolagen har gemensamt tagit fram en webbaserad utbildning om skog och klövvilt. Syftet är att höja kompetensen inom området både bland jägare och egen personal. Utbildningen ska bidra till ökade kunskaper för en god skötsel av älgstammen och även annat klövvilt.

En anledning till att utbildningen tagits fram är att bolagen menar att det på många områden i landet är stora skador på tallungskogar på grund av ett stort betestryck, i förhållande till fodermängden.
Dessutom menar man att detta har negativa effekter på den biologiska mångfalden på grund av att flera lövträd inte kan växa sig stora. 

Bakom utbildningen står Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog. 
– Vi ser klövvilt, speciellt älgen, som en viktig och naturlig del i det svenska skogslandskapet, säger Ronny Löfstrand, Skog- och klövviltansvarig på Sveaskog, i ett pressmeddelande. 

Ett av skogsbolagens långsiktigta mål är att det ska skapas en balans mellan älgstammen och fodermängden, samtidigt som älgstammen har en hög kvalitet och hög reproduktion. 
Jägare har möjlighet att gå igenom utbildningen på några timmar på den egna datorn. 
Det här meddelar Sveaskog i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser