Vital 104-åring: Mauser 94

9805.gifNamnet Mauser har under dryga hundratalet år stått för kvalitet och säkerhet bland vapenkännare och jägare. Vapnen från Oberndorf har bland vapenbyggare rönt den största uppskattning för den starka och gedigna mekanismen som blivit utgångspunkt för bland annat många engelska bössbyggares exklusiva vapen.

Den tyska Mauserfabriken i Oberndorf har gamla anor och kan se tillbaka på en 185-årig historia. Andreas Mauser, grundade fabriken. I slutet på 1800-talet konstruerades m/94 och m/98 som kom att revolutionera vapenmarknaden. Sönerna Paul och Wilhelm var de som med m/98 mekanismen satte en standard för jaktvapen som står sig än i dag.
Vapnet ser vid första anblicken ut som vilken standardbössa som helst om än lite tyskinspirerad i stockningen. När vapnet tas isär blir bilden en annan. Pipan är inte gängad i lådan på traditionellt sätt utan fastspänd med en klämkoppling på samma sätt som Mausers nykomling m/96 straight pull. Även Sauer/ CG 4000 utnyttjar samma system som då medger pipbyten på ett enkelt sätt.
De två metalldelarna som klämmer runt pipan utgör dessutom rekylklack vars yta blir stor. Rekylklacken bär i ett lättmetallblock som på engelska har beteckningen ”bedding block”. Bland annat Wetherby har anammat systemet i sin Ackumarkstudsare. Hela lådan vilar i detta bäddningsblock. Det hela ser välgjort ut och bär tydliga spår av tysk precision och noggrannhet. Risken att råka ut för vandrande träffbilder på grund av spänningar i bäddning förefaller liten.

Stock
Valnötskolven höll bra kvalitet med utmärkt ytbehandling. Den tyskinspirerade designen kan naturligtvis diskuteras. Det är i högsta grad en personlig fråga. En detalj är pistolgreppet som är tydligt framåtsvängt och utstickande. Risken torde vara överhängande att man förr eller senare stöter bort någon del av pistolgreppet. Även små händer kan få svårt att rymmas på pistolgreppet.
Nätskärningen är snygg och välgjord. Naturligtvis maskinfräst med vassa toppar som ger bra grepp. Stocken avslutas med en kontrasterande mörkt träbit som ger ett sobert intryck. Om vi fått råda hade formen gärna fått vara rund och monterad vinkelrätt i stället för i 45° vinkel. Gummibakkappan är väldigt lik Pachmayr Old English dock med Mausers loggotype. Inpassning och stötdämpning lämnar inget att önska. Vapnet är från fabrik utrustat med fästen för snabbrembyglar.

Skjutresultat
Precisionen är bra. 30 millimeter på 100 meter med Norma Nosler 9,1 gram jaktammunition är tillräckligt bra. Normas Oryx och Lapua gav liknande träffbilder. En bidragande orsak är utan tvekan det välgjorda bäddningsblocket och att pipan är helt friliggande.
Trycket är i hårdaste laget men helt utan släp. Justeringsmöjligheter finns både för vikt och ingrepp vilket gör att tryckets hårdhet går att justera för den som så önskar. Skjutproven har inneburit att Mauser m/94 har testats i rent precisionsskytte mot tavla och några serier mot stående älg. Vapnet är en trevlig bekantskap med bra balans.

Mekanism och låsning
Slutstycket har en öppningsvinkel på 60 grader vilket i sammanhanget är litet. Priset är ett slutstyckshandtag som är svårare att lyfta och samtidigt spänna mekanismen på grund av den branta spännkurvan.
Slutstycket har en rent fenomenal gång beroende på att låsklackarna har samma dimension som slutstyckskroppen. Detta i sin tur innebär att lådan är helt slät och utan frästa spår för låsklackarna. Låsningen sker inne i pipan med sex klackar.
Tändstiftet är inte av traditionell typ utan är av samma konstruktion som på ett brytvapen, enkelt uttryckt ges det endast 30 mm långa tändstiftet fart framåt av slagfjädern. Därefter sköter masskraften om att antända patronen. Slagstiftet ligger således löst inne i slutstycket vilket innebär att ett lätt skramlande kan höras när slutstycket skakas. Vad vitsen är kan vara svårt att utröna då jämförelsen med erfarenheter med brytvapen ger en och annan minnesbild av brutna tändstift.

Magasin
Magasinet är löstagbart och rymmer fyra patroner i standard- kalibrar och tre i magnum. Magasinet som sådant fungerade under testet utan anmärkningar. Infästningen sker i underbeslaget som är en stålkonstruktion. Löstagbara magasin kan med bristfällig låskonstruktion vara förbrukningsvaror så icke med Mausers lösning som förefaller mycket säker med skyddad frikopplingsknapp. Lösningen är nog en av de bästa vi sett.
Mauser har all heder av att man använder stål till underbeslag och magasin.

Detaljer
De flesta vapen har två skruvar som håller ihop underbeslag och låda. När underbeslaget lossas visar det sig att den främre skruven bara fäster underbeslaget vid kolven. Insexnyckeln får åter lossa en tredje skruv som gör att mekanism och pipa kan lossas från kolven. Denna skruv är vinklad och fäster snett in i rekylklacken. Liknande lösningar återfinns på bland annat CG 2000 och Ruger. Hela systemet dras på detta sätt bakåt mot bäddningsblocket och bidrar till den goda precisionen.
Passning mellan trä och metall är bra utan att vara i toppklass. Säkringen låser slutstycke och trycke och kan manövreras ljudlöst. Säkringens lägen är tydliga och någon risk att den skulle osäkras ofrivilligt bedömer vis som liten.
De öppna riktmedlen är mycket eleganta och har den utformning som är, i våra ögon, mest ändamålsenlig. U-skåra och stolpkorn. Kolven passar väldigt väl till de öppna riktmedlen.

Sammanfattning
Mauser har med sina nya modeller m/94 och m/96 visat på ett intressant nytänkande som bådar gott för framtiden. Enligt tillgängliga broschyrer finns även den klassiska m/98:an kvar men med flaggsäkringen utbytt mot en modernare kvartssäkring. Maus-er har i sin katalog en hundra år gammal konstruktion parallellt med de två nykomlingarna. Det kanske säger allt om genialiteten hos m/98 konstruktionen.Text och foto: THOMAS ERIKSSON och STEFAN KARLSSON

MAUSER M/94
Modell:
M94Kaliber: .243Win, 270Win, 7×64, 308Win, 30-06, 6,5×55, 9,3×62, 7RemM och 300WinM
Piplängd: 56 cm,magnum 61 cm
Magasin: 4, magnum 3 patroner av krysstyp
Totallängd:108 cm, magnum 113 cm
Vikt: 3,3 kg
Pris: ca 12.495 kr
Kikarfästen: Förborrad för klackar
Generalagent:Normark Skandinaviska AB Malung
Text och foto: Thomas Eriksson, Stefan Karlsson

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser