Viltolyckor bakom ökning av anmälda jaktbrott

Kungsbacka (JJ) Antalet anmälda jaktbrott ökar. Enligt riksjaktvårdskonsulent Danile Ligné på Svenska Jägareförbundet står oanmälda viltoiyckor för merparten av ökningen. Men även illegal jakt på klövdjur och generella anmälningar bidrar till ökningen.

– Den viktigaste delen är viltolyckorna. Anmäls inte dessa så kategoriseras dessa som jaktbrott. Och det är här vi kan hitta den stora andelen i ökningen, säger Daniel Ligné i ett pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet.

En annan orsak är en ökad illegal jakt på klöv. Främst förekommer detta i Sörmland och i Skåne runt gods som har talrika klövdjursstammar.

Enligt Daniel Ligné är det kriminella ligor som ligger bakom brotten.

– Dessa ligor åker omkring och skjuter djur – ofta från bilen. Detta handlar inte om jakt utan är ren kriminell verksamhet. De har hitta en möjlighet att tjäna pengar på viltkött. Tyvärr har vi sett en ökning inom denna kategori, vilket är väldigt allvarligt, säger Daniel Ligné.

Statistiken går också upp eftersom det skett en ökning av anmälningar generellt. 

– Många människor anmäler saker idag som inte är olagliga. Det kan var ett jakttorn som står nära en väg. Eftersom allt fler människor växer upp långt från naturen och därmed saknar förståelse för hur jakt bedrivs och hur lagarna ser ut anmäls företeelser som är lagliga.

Trots att anmälningarna ökar har det inte skett någon ökning av fällande domar. 

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser