Viltförvaltningsdelegationerna ansvariga för björnens status

Kungsbacka (JJ) I dag kunde man läsa att Artdatabanken åter rödlistat björnen. Skälet är en minskad population där jakt påstås vara orsaken. Decimeringen av björnstammen har dock varit en väl förankrad politisk strategi.

Det är inte jägarna som ska hållas ansvariga för minskningen av björnstammen.

Frågar man björnjägare är det i stället få som vill minska avskjutningen. För dessa handlar det snarare om en balanserad avskjutning för att kunna ha en långsiktig förvaltning och jakt på björn.

Rasmus Boström, Älvdalen, tycker beskedet om rödlistningen är ordentligt missvisande och att jägare nu kommer anklagas för att vara giriga och ansvariga för den stora minskningen.

– Vi får ju en tilldelning från Länsstyrelserna som vi utgår i från. Det är ju inte vi som bestämmer hur många björnar som ska skjutas. Jag har full förståelse för att man vill minska stammen lokalt i renbetesområden, men i övriga delar här i Dalarna har tilldelningen var högre än vad stammen tål de senaste tre åren, säger han.

Björnjakten som den ser ut i dag inleddes första hälften av 2000-talet. Med nya inventeringsdata visade sig den svenska björnstammen vara betydligt mer talrik än vad forskare och myndigheter tidigare trott. Detta ledde till en ny förvaltningsplan med högre tilldelningar i län med stationär björnstam. Per Risberg, handläggare för vilt- och jaktfrågor på Naturvårdsverket, menar att hans myndighet inte haft någonting att göra med målsättning kring avskjutning.

– I 2009 år rovdjursproposition delegerade vi över dessa frågor till länsstyrelsenivå. Jag har inte bilden helt klar för mig. Det är bättre att länsstyrelserna får svara för sig, säger han.

Stig-Åke Svensson, enhetschef på Länsstyrelsens i Dalarnas län är medveten om den höga avskjutningen av björn, men säger att det har varit viltförvaltningsdelegationen i länets avsikt.

– Grunden har ju varit att minska skadebilden på ren och älgkalv. Det är utifrån denna som tilldelningen i länet satts. Enligt senaste förvaltningsplanen ska de finnas 290 björnar i länet.

Enligt Stig Åke Svensson finns signaler från jägare i länet om att bromsa uttaget, men detta måste enligt honom beslutas av delegationen. Länsstyrelsen kan inte ändra på den tilldelning delegationen kommit fram till.

– Delegationen fattar övergripande förvaltningsmål baserade på den rovdjurspolitik som är fastslagen av Riksdagen.

Det är inte björnstammens populationsstorlek som är orsaken till rödlistningen. Det är den snabba nedgången som lett att björnen nu återfinns på listan. Den gynnsamma bevarandestatusen på den svenska björnstammen hotas inte.

De beslutar om tilldelning

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län har 14 ordinarie ledamöter som representerar de politiska partierna samt olika intressen. Jaktintresset har en representant. Ordförande för delegationen är landshövdingen i länet.  Viltförvaltningsdelegations mål är att utforma riktlinjer för förvaltning med hänsyn tagen till olika aktörer samt den beslutade jaktpolitiken.

 

 

 

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser