Jaktnyheter

Vill tillåta § 28 i nationalparker

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket vill att regeringen ändrar jaktförordningen så att det blir möjligt att skrämma eller vid behov döda stora rovdjur i nationalparker. Syftet är att minska problemen för rennäringen.
– Naturvårdsverket gör bedömningen att förslaget förbättrar förutsättningarna för att bedriva renskötsel i nationalparker och för att etablera nya eller utvidga befintliga nationalparker i renskötselområdet, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen vid Naturvårdsverket. § 28 i jaktförordningen möjjliggör för tamdjursägare att skrämma eller fälla ett rovdjur för att avbryta ett angrepp. Men § 28 får i dag inte användas inom nationalparker. Något som nu Naturvårdsverket vill ändra på – Naturvårdsverket bedömer att möjligheten att använda 28 § jaktförordningen i nationalparker trots den relativt begränsade användningen är viktig för renskötseln och har stor principiell betydelse därför att 28 § ger en renskötare möjligheten förhindra eller avbryta ett rovdjursangrepp, säger Ola Larsson, projektledare för arbetet med att bilda en nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. Eftersom renskötare i en nationalpark saknar rätten att döda rovdjur för att skydda ren vid rovdjursangrepp anser Naturvårdsverket att bildandet av en nationalpark försvårar renskötseln i ett område, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.