Vill slopa tillstånd för mörkersikten

Kungsbacka (JJ) Tillåt rörlig belysning och annan ljusförstärkande utrustningen och bredda de jaktliga möjligheterna med utrustningen. Det vill Jägarnas Riksförbund som nu lämnat in ett förslag till regeringen.

– De som sitter vid åteln ska även kunna fälla andra tillåtna arter som räv eller grävling för att det ska bli ännu effektivare viltvårdsinsatser. Dessutom finns även risken att mårdhunden sprider sig över landet. Därför bör fler arter än vildsvin få skjutas där det är fast belysning, motiverar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund till förbundets tidning Jakt och Jägare.

Jens Gustafsson ser också flera förtjänster med att slopa dagens tillståndsplikt på rörlig belysning samt ljusförstärkande utrustning. Han menar dagens teknik skapar bättre möjlighet till en säker jakt och att rätt djur fälls. Även i fallet med rörlig belysning vill Jägarnas Riksförbund att även annat vilt som är lov att jaga efter solens nedgång ska tillåtas med hjälpmedlen.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser